Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Notitie vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

24 jun 2019

7 nov 2016

3 jul 2014

  • huidigvorige 14:153 jul 2014 14:15EARbot overleg bijdragen 705 bytes +705 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Element |Elementtype=Bron |ID=Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving |Beschrijving=Deze notitie beoogt een aanzet te zijn voor een verdergaand maatscha...'