Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Notitie vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving
Beschrijving Deze notitie beoogt een aanzet te zijn voor een verdergaand maatschappelijk debat over het thema vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving, waarin de overheid zich zal moeten herbezinnen op haar rol bij het beschermen en respecteren van de persoonlijke levenssfeer, ook in het digitale domein.
Publicatiedatum 2013-12-13
Type Bron Overig
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Notitie Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving
Informatiseringsdomein I-domein totaal


Elementrelaties

Notitie vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online