Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Kamerbrief Informatiseringsstrategie Rijk: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

24 jun 2019

7 nov 2016

3 jul 2014

  • huidigvorige 14:143 jul 2014 14:14EARbot overleg bijdragen 376 bytes +376 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Element |Elementtype=Bron |ID=Informatiseringstrategie Rijk (Kamerbrief) |Beschrijving=Kamerbrief Informatiseringsstrategie Rijk |Publicatiedatum=2011/11/15 |Orga...'