Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

BWB: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

24 jun 2019

20 sep 2016

30 aug 2016

24 aug 2016

3 jul 2014

  • huidigvorige 14:053 jul 2014 14:05EARbot overleg bijdragen 933 bytes +933 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Element |Elementtype=Standaard |ID=Juriconnect BWB |Beschrijving=De standaard biedt een eenduidige manier van verwijzen naar (onderdelen van) wet- en regelgeving ...'