Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

STOSAG

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID STOSAG
Beschrijving

De STOSAG standaard heeft betrekking op container- en pasmanagement voor afval en grondstoffen. De standaard beschrijft het proces van informatie-uitwisseling op een viertal koppelvlakken tussen chippas, bechipte containers, chiplezer en backoffice systemen, elk voor een afzonderlijk proces van informatie-uitwisseling. De processen zijn:

  1. Communicatie tussen chipkaarten en (ondergrondse)verzamelcontainers met toegangsidentificatie;
  2. Communicatie tussen bechipte minicontainers en identificatiesystemen op de inzamelwagen;
  3. Communicatie tussen verzamelcontainers en back-office systemen;
  4. Communicatie tussen de systemen op de inzamelwagen en back-office systemen.
Toelichting Gebruik de standaard bij implementatie van ICT-systemen die gebruikt worden bij afvalinzameling en afvalverwerking.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/stosag
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overig
WG Bijzonder Milieudomein
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Beheerder STOSAG/NVRD
Vastgesteld door College Standaardisatie


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

Organisatorisch werkingsgebied: Gemeenten en gemeentelijke afvalinzamelaars

EAR Online