Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Rijksdienst

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Het geheel van de kerndepartementen en de daaronder ressorterende uitvoeringsorganisaties, agentschappen en ZBO's.
Bron

NORA 3.0, Nota Vernieuwing Rijksdienst, Jaarrapportage Bedrijfsvoering 2010

www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=1063
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Rijksdienst Is gerelateerd aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online