Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

RD-organisatie infrastructuur

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Het geheel van voorzieningen, uitrusting en diensten, benodigd voor het functioneren van een RD-organisatie
Bron Marij 1.0
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online