Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

IT-governance

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Het geheel van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. IT- aspecten en de toedeling daarvan ter ondersteuning van de besluitvorming, sturing en beheersing van de kosten en prestaties.
Bron http://www.wikixl.nl/wiki/ictu/index.php/IT_governance
Externe informatie http://www.wikixl.nl/wiki/ictu/index.php/IT_governance
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
IT-governance Is gerelateerd aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online