Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:ElementtypeGlossaryEigenschap

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Dit is een eigenschap van type Text.


Releasenotes

Versie: v2.05

  • [NEW][BCY] Toegevoegd is de optie om elementen van een bepaald elementtype automatisch in de semantic glossary op te nemen. Deze eigenschap is nieuw.
EAR Online