Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:ElementtypeGlossaryEigenschap

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Dit is een eigenschap van type Text.


Releasenotes

Versie: v2.05

  • [NEW][BCY] Toegevoegd is de optie om elementen van een bepaald elementtype automatisch in de semantic glossary op te nemen. Deze eigenschap is nieuw.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:07.