Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenaar (functioneel)

 
Begrip.png

Eigenschappen

BeschrijvingIn de context van de rijksbrede I-infrastructuur en daarbinnen i.h.b. de generieke I-diensten gaat het om het functionele eigenaarschap als onderdeel van de rijksbrede systeemverantwoordelijkheid. Indien er sprake is van functionaliteiten die een generiek karakter hebben, dan is het nodig om afspraken te maken wie de (functioneel) eigenaar is en zorg draagt dat die generieke functionaliteit leidt tot generieke I-diensten die rijksbreed voor zoveel mogelijk afnemers (proceseigenaren) beschikbaar komen zodat de doelstellingen van de Compacte Rijksdienst en I-strategie Rijk gerealiseerd worden. De functioneel eigenaar draagt zorg voor opdrachtgeving. De operationele verantwoordelijkheid – het implementeren en toepassen - is veelal elders belegd
Interne informatieMedia: 140430 Bijlagen Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten v1.05.pdf
StatusGeaccepteerd
Gebruik hoofdlettersNee

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.