Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenaar (functioneel)

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving In de context van de rijksbrede I-infrastructuur en daarbinnen i.h.b. de generieke I-diensten gaat het om het functionele eigenaarschap als onderdeel van de rijksbrede systeemverantwoordelijkheid. Indien er sprake is van functionaliteiten die een generiek karakter hebben, dan is het nodig om afspraken te maken wie de (functioneel) eigenaar is en zorg draagt dat die generieke functionaliteit leidt tot generieke I-diensten die rijksbreed voor zoveel mogelijk afnemers (proceseigenaren) beschikbaar komen zodat de doelstellingen van de Compacte Rijksdienst en I-strategie Rijk gerealiseerd worden. De functioneel eigenaar draagt zorg voor opdrachtgeving. De operationele verantwoordelijkheid – het implementeren en toepassen - is veelal elders belegd
Interne informatie Media:140430 Bijlagen Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten v1.05.pdf
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online