Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Documenttypen (NEN 2084)

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

Beschrijving Momenteel kent menig Business Process Model, zoals bijvoorbeeld een Documentair Structuurplan veel documenttypen soms oplopend tot enkele duizenden. In dit normontwerp zijn alleen de essentiële documenttypen opgenomen waardoor het aantal is teruggebracht tot werkbare proporties. Hierbij is het uitgangspunt geweest dat het documenttype in strikte zin, losstaat van bijvoorbeeld het toepassingsgebied of de verschijningsvorm. NEN 2084 geeft een overzicht van documenttypen die van belang zijn voor het reconstrueren van processen. Aan lokaal gebruikte termen is in dit normontwerp geen aandacht besteed.
Status Agenda
Architectuurcomponent Applicaties
Informatiseringsdomein Documentdiensten


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online