Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Documentatie Rijksregister Standaarden

Download PDF-bestand

De volgende documenten zijn beschikbaar in pdf-formaat:

Download in CSV-formaat

Door op onderstaande link te klikken, maakt u een export van de volledige standaardenlijst (zowel vastgestelde, als afgevoerde en agenda-standaarden).

CSV

De export heeft de volgende bijzonderheden:

 • CSV-formaat, met [ (linker blokhaak) als scheidingsteken;
 • Bevat de volgende velden:
  • Naam van de standaard
  • URL naar externe informatie
  • Organisatorisch werkingsgebied
  • Informatiseringsdomein
  • Beheerder (Organisatie die de standaard beheert)
  • Status (Vastgesteld; Agenda; Afgevoerd)
  • Vastgesteld door (indien status is Vastgesteld)
 • Naam van het downloadbestand: result.csv (als dat bestand al bestaat, wordt het result1.csv, result2.csv, etc.)
 • Plaats van het downloadbestand: Standaard downloaddirectory van de gebruiker in het besturingssysteem

LET OP: Het csv-bestand bevat niet de algemene beschrijving van de standaard. De reden daarvoor is dat de exportfunctie niet goed kan omgaan met vrije tekstvelden die harde regeleinden en lege regels bevatten (witregels tussen tekstblokken bijvoorbeeld).

EAR Online