Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Connectiviteitsdienst/-domein

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Dit domein omvat alle diensten op gebied van digitaal netwerkverkeer. Concreet betreft het normen, processen, activiteiten en voorzieningen m.b.t. inrichting en beheer van digitale netwerken en knooppunten
Bron Begrippenkader uit Rijksregister Generieke I-diensten
Interne informatie Media:140430 Bijlagen Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten v1.05.pdf
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online