Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Categorie:Contracten


 
Contract.png
Set van afspraken (rechten en plichten) die zijn vastgelegd rondom het gebruik van een bouwsteen


Om een nieuw element van type Contract te maken, vul de naam in en klik op de button:Rijkscontracten.nl is het startpunt voor slim inkopen: alle interdepartementale- en categoriemanagementcontracten zijn er overzichtelijk verzameld.

Het komt regelmatig voor dat er al een contract met een leverancier is gesloten voor iets wat je zou willen inkopen. Bespaar jezelf tijd en geld en kijk daarom altijd eerst op deze website. Hier vind je een up-to-date overzicht van contracten waar je mogelijk al als partij of deelnemer in wordt genoemd en op grond daarvan gebruik van kan maken.

De CM-contracten zijn voor iedereen toegankelijk. De IC-contracten zijn alleen toegankelijk voor rijksambtenaren. Voor inzage is een inlognaam en wachtwoord nodig.

Het betreft hier de feitelijke gegunde opdrachten (contract). Dit is een rechtsjuridische geldende overeenkomst tussen partijen over de afname en levering van een dienst. Deze overeenkomst wordt gebruikelijk vastgelegd in een officieel, ondertekend brondocument.

Daarnaast wordt onder Contract in deze wiki verstaan: Set van afspraken (rechten en plichten) die zijn vastgelegd rondom het gebruik van een bouwsteen; het betreft dan aansluitvoorwaarden, gebruiks rechten en plichten. Dat kunnen bv handreikingen of regels zijn over onder welke voorwaarden een bouwsteen gebruikt kan worden.

Deze categorie bevat geen pagina’s of media.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 7 jul 2014 om 09:56.