Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Bron (van gegevens)

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Een bron is de plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd.
Bron NORA
Externe informatie http://www.noraonline.nl/wiki/Bronregistratie
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online