Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Basis-infrastructuur

 
Begrip.png

Eigenschappen

Beschrijving De Basis-infrastructuur is het geheel van landelijk door het NUP (Nationaal Uitvoerings Programma) aangeboden E-voorzieningen waarvan implementatie bij wetgeving dan wel ambtelijk besluit is voorgeschreven. Deze voorzieningen kunnen ook worden aangemerkt als essentiële bouwstenen voor andere basisvoorzieningen.
Bron NUP: E-overheid bouw mee aan betere dienstverlening.
Externe informatie (t) [1]
Status Afgevoerd
Versiebeheer 170301 - Afgevoerd, term is verouderd. Definitie komt overeen met Generieke Digitale Infrastructuur.
Gebruik hoofdletters Nee

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online