Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

BFM: Onafhankelijke functies

Het Bedrijfsfunctiemodel Rijksdienst, onderdeel onafhankelijke functies

De figuur toont een overzicht van de onafhankelijke bedrijfsfuncties bij het Rijk. In de tekst worden deze verklaard.

Onafhankelijke functies worden ingericht om activiteiten te ontplooien voor overheid en parlement, zonder dat (vermeende) verstrengeling van belangen met specifieke overheidsorganisaties plaatsvindt.

Onafhankelijke functies zijn onder andere:

  • Kennis- en adviesfuncties, gericht op het ter beschikking stellen van kennis en advies aan parlement en regering en aan andere onderdelen van de Rijksdienst. Te denken valt aan de adviezen van Algemene Rekenkamer, de Hoge Raad, de nationale Ombudsman, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Centraal Planbureau en bijvoorbeeld de SER;
  • Controle-, toezicht-, onderzoeks- en handhavingsfuncties m.b.t. functioneren van de overheid en/of m.b.t. resultaten van dienstverlening door de overheid. Het beleidsontwikkelingsproces zelf moet ook gestuurd worden. Het is van belang dat het beleid haalbaar voor de beslissers is en acceptabel voor de betrokkenen. Hiertoe worden taken voor controle, toezicht en onderzoek ingericht om de balans tussen haalbaarheid en de mate van acceptatie te bewerkstelligen.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 7 jul 2014 om 09:56.