Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Authenticatie

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Het proces waarbij wordt nagegaan of een natuurlijk persoon daadwerkelijk degene is die hij beweert te zijn. Is een subproces van het IAM proces
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Authenticatie Is gerelateerd aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Identitymanagement Is gerelateerd aan Authenticatie
EAR Online