Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Wat is de Enterprise Architectuur Rijksdienst

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 6 dec 2016 om 05:08
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

De Enterprise Architectuur Rijksdienst

De afbeelding verbeeldt de beschrijvingen onder de hoofdstukken 'Brondocumenten EAR', 'Informatiseringsdomeinen' en 'Views voor doelgroepen' op deze pagina. De weergave toont vier poppetjes, elk met de naam van een doelgroep, die door een vergrootglas naar de EAR kijken. Zo verbeeldt de figuur de views van de doelgroepen op de EAR: een kader waarin de verzameling van brondocumenten ingedeeld naar informatiseringsdomeinen is weergegeven.
De EAR: brondocumenten en informatiseringsdomeinen

De Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) gaat over de inrichting van de informatievoorziening van de Rijksdienst en beschrijft, naast een beschrijving van de huidige situatie, de gewenste (soll) inrichting van de informatievoorziening van het Concern Rijksdienst. De EAR is de ingang naar de afspraken en kaders die gelden bij het "werken aan de informatievoorziening van de Rijksdienst".
In bijgaande afbeelding is weergegeven hoe je vanuit verschillende views kunt aankijken tegen de EAR.

Brondocumenten EAR

Brondocumenten vormen de basis voor de EAR. Brondocumenten zijn er zowel op strategisch als tactisch niveau: Enkele strategische documenten, die richtinggevend zijn voor de EAR, zijn:


Daarnaast bevat de EAR een aantal andere vastgestelde documenten. Een niet uitputtende opsomming:

Deze kennisbank bevat ook een bibliotheek, waarin alle brondocumenten zijn ondergebracht.
Alle voor de Rijksdienst van belang zijnde informatie, gegevens en documentatie is daarin terug te vinden. Niet alles wordt door de EAR onderhouden en beheerd, delen ervan vallen, omdat ze overheidsbreed zijn en door EAR zijn overerft, onder de verantwoordelijkheid van NORA. Daar waar de EAR overerft uit/van NORA wordt daar ook melding van gemaakt. De overerving is een dynamisch proces: bij elke wijziging in de NORA zal de noodzaak om wel/niet te overerven kritisch worden bekeken.

Informatiseringsdomeinen

De brondocumenten worden in samenhang gebracht rondom 7 Informatiseringsdomeinen (I-domeinen), in relatie tot de bedrijfsfuncties en organisatiestructuur van de Rijksdienst:

  • werkplekdiensten;
  • applicatiediensten;
  • documentdiensten;
  • gegevensdiensten;
  • connectdiensten;
  • toegangsdiensten;
  • datacenterdiensten.

Views voor doelgroepen

De EAR wordt gepresenteerd (door middel van “views”) voor verschillende doelgroepen. Voor bestuurders is er de iAtlas die specifiek voor bestuurders de EAR inzichtelijk maakt. Voor opdrachtgevers, programma- en projectmanagers is een view gemaakt die voor hen inzichtelijk maakt welke plek architectuur in projecten en programma's heeft en hoe zij snel de voor hen relevante afspraken kunnen vinden. Voor architecten en adviseurs is een view gemaakt, waarin de samenhang tussen informatiseringsdomeinen, principes, standaarden en generieke I-voorzieningen is weergegeven.

Indien gewenst worden er meer views gemaakt. Zo wordt op dit moment nagedacht over een view voor auditors.

Focus EAR op generieke I-diensten

uitleg van deze figuur staat in de tekst
Processen in relatie tot ondersteunende bouwstenen

De afbeelding "Processen in relatie tot ondersteunende bouwstenen", geeft weer dat processen en processtappen (business-architectuurlaag) worden ondersteund met diensten die onderdeel uitmaken van de informatie/applicatie architectuurlaag en de technische architectuurlaag). Die diensten kunnen generieke dan wel specifieke diensten zijn. Generieke worden voor meerdere processen/processtappen gebruikt. Specifieke diensten door slechts dit ene proces.

In de ideale situatie wordt elke unieke functionele behoefte geleverd door exact één dienst. Met het toepassen van de EAR streeft het Rijk naar die ideale situatie. In de dagelijkse praktijk zijn momenteel echter meer I-diensten beschikbaar voor een unieke functionele behoefte. Zo zijn er voor de unieke functionele behoefte 'tekstverwerken' meerdere I-diensten beschikbaar op de markt. Voor primaire functies zoals de beoordeling van een subsidie of het doen van een inspectie zijn per betrokken organisatie vaak specifieke I-diensten op maat gemaakt. Bij nadere analyse kan blijken dat de functionele behoefte van die organisaties overeenkomstig is en derhalve volstaan zou kunnen worden met gezamenlijk gebruik van één generieke I-dienst. Generieke I-diensten leveren dus I-diensten die meerdere organisaties kunnen gebruiken bij de uitvoering van hun processen. Deze benadering is het uitgangspunt bij het "ontschotten" of organisatie onafhankelijk maken van de informatievoorziening van het Rijk.

De primaire focus van de EAR ligt dus bij ontwikkeling en gebruik van generieke I-diensten.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 6 dec 2016 om 05:08.