Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Verslag uitbreiding EIS fase 1: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

24 jun 2019

3 jul 2014

  • huidigvorige 14:213 jul 2014 14:21EARbot overleg bijdragen 1.246 bytes +1.246 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Element |Elementtype=Bron |ID=EIS-uitbreiding fase 1 (verslag) |Beschrijving='Final Report – Phase 1' in kader van 'the European Interoperability Strategy Elabo...'