Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Veel gestelde vragen

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 4 jul 2014 om 13:41
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Op deze pagina een aantal veel gehoorde vragen van project- en programmamanagers, voorzien van antwoorden.

Stuur ik als projectmanager de architect aan of stuurt hij/zij mij aan?

Antwoord: de projectarchitect vertaalt de kaders naar het project in de PSA in opdracht van de projectmanager. De solution architect is ervoor verantwoordelijk dat het ontwerp binnen de vastgestelde kaders vorm krijgt en ook daadwerkelijk op afgesproken wijze (conform solution architectuur) wordt gerealiseerd.


Hoe werken projectmanagers en projectarchitecten het beste samen in Agile/Scrum-projecten?

Antwoord: Agile en scrum zijn een manier van werken met kort cyclische iteraties: een methode. De solution architectuur zal bij dergelijke aanpak niet anders zijn dan in de traditionele aanpak van projecten. Het vereist wel een continue betrokkenheid van architecten. Snelle en continue architectuurfeedback op basis van werkende software is hét grote voordeel van de combinatie architectuurfocus en Scrum. Je trekt architectuur weg uit haar ivoren toren en brengt haar dichter bij de teamleden zelf. Dit leidt tot meer doordachte architectuurbeslissingen, met lagere herwerk- en onderhoudskosten achteraf.


Hoe kan ik als projectmanager bijdragen aan de totstandkoming van architectuur in een organisatie?

Antwoord: Stapsgewijs. Door architectuur toe te passen bij projecten en programma’s en de toegevoegde waarde van architectuur te bewijzen. Van daaruit langzaam uitbouwen naar structurele vormen waarbij governance en organisatie (stapsgewijs) wordt opgebouwd en uitgebouwd.


Hoe bepaal ik als projectmanager de stand van zaken m.b.t. architectuur (governance en inhoud) in een organisatie?

Antwoord: (Voor een meer uitgebreide scan kan gebruik gemaakt worden van het volwassenheidsmodel van Sogeti (Dya volwassenheidscheck architectuur))


Waarom heb ik als projectmanager diverse architecten nodig?

Antwoord: Dat is veelal noodzakelijk omdat het vakgebied van de architect dermate complex is dat sprake is van specialisatie. In de praktijk zie je daarom vaak architecten die zich meer op het vlak van business- en informatie- en gegevensarchitectuur begeven en architecten die zich meer bezighouden met software, hardware en netwerkarchitectuur (technische architecten). Een ander aspect die de diversiteit bepaalt is omdat er verschillende organisatieniveaus (en bijbehorende detailniveaus en communicatieve aspecten) zijn: strategisch, tactisch en operationeel.


Waarom is “Werken onder Architectuur” eigenlijk belangrijk voor een organisatie?

Antwoord: Het biedt lijn-, programma- en projectmanagers overzicht, inzicht en controle. Het verschaft de kapstok voor sturing op (de verandering van) producten, processen, organisatie, informatievoorziening, en de relaties daartussen. Het helpt bij het streven van veel organisaties naar flexibiliteit en wendbaarheid. Kwaliteit en hergebruik van componenten zijn ook belangrijke aspecten hierbij. Zie ook de pagina Baten Architectuur.


Waaraan herken ik een goede architect?

Antwoord: Hij is in staat om communiceerbare modellen en schema’s te vervaardigen en spreekt de taal van de business. Daarnaast is hij inhoudelijk goed thuis met betreffende onderwerp(en) als ook op gebied van architectuurmethodes en tools.


Welke risico’s loop ik als projectmanager als er geen sprake is van kaderstellende architectuur (EA/PSA) en hoe ga ik daar mee om?

Antwoord: Meestal is er wel e.e.a. voorhanden, maar wordt dat geen architectuur genoemd. Ga op zoek naar (strategische) businessplannen, informatieplannen, applicatielandschappen, aansluitvoorwaarden, etc. en praat met het management (ICT en business) over de koers van de organisatie voor de middellange en lange termijn. Probeer op deze wijze een beeld te krijgen van de toekomstige situatie en context van jouw project, zowel op gebied van business/organisatie als ook ICT. Het grootste risico is (wanneer je geen beeld hebt van de toekomstige situatie en/of context) is dat jouw oplossing niet past/werkt in de ICT omgeving van de organisatie of dat de oplossing maar beperkt houdbaar is. Het is dus essentieel dat je hier (wanneer geen architectuur voorhanden is) hierop inzet.


Hoe ga ik om met beveiligingsvraagstukken onder architectuur?

Antwoord: Met behulp van de Sherwood Applied Business Security Architecture (SABSA), Open Security Architecture (OSA) en het beveiligingskatern van NORA is een goede invulling mogelijk. Veelal is een beveiligingsspecialist (-architect) noodzakelijk om voor jouw specifieke afhankelijkheden en bedreigingen de juiste maatregelen te nemen op het vlak van organisatie, processen, applicatie en/of techniek. Je kunt ook eens kijken op de website van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). Het CIP is opgezet door de Belastingdienst, DUO, SVB en UWV.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 4 jul 2014 om 13:41.