Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Sem. Mod. e-factureren: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

24 jun 2019

30 aug 2016

25 aug 2016

3 jul 2014

  • huidigvorige 14:193 jul 2014 14:19EARbot overleg bijdragen 1.414 bytes +1.414 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Element |Elementtype=Standaard |ID=SMEF |Beschrijving=Het Semanitische factuurmodel is een standaard voor electronisch factureren. De standaard beschrijft welke g...'