Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Besturingsmodel: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

24 jun 2019

8 nov 2016

6 nov 2016

  • huidigvorige 05:086 nov 2016 05:08EARbot overleg bijdragen 2.281 bytes +2.281 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Element |Elementtype=Bron |ID=Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Besturingsmodel |Beschrijving=De CIO Rijk, in overleg met de CIO’s van de ministerie...'