Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Inleiding voor architecten

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 8 jul 2014 om 15:12
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Wat biedt de EAR aan architecten en adviseurs?

De professionals op het gebied van architectuur, aangeduid als (rijks)architecten, zijn de functionarissen die onder en aan architectuur werken en de bijbehorende instrumenten hanteren om oplossingen te bieden voor vragen waarmee hun klanten of afnemers komen. We onderscheiden professionals op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De Architectuur Rijksdienst houdt rekening met deze verschillende invalshoeken bij de beschrijving van architectuur en instrumentarium.

Architectuurprojecten vergen goede communicatie met stakeholders. Een architectuur draait niet alleen om principes en modellen, maar het gaat erom werkbare oplossingen te bieden. Praktisch toepassen van de EAR biedt de volgende voordelen voor professionals:

  • Helpt bij advisering en voorbereiding op samenhangend bestuur, koers bepalen en vasthouden.
  • Biedt instrumenten, die de visie sturen op samenhang in een compacte Rijksdienst adopteren en uitdragen.
  • Helpt standpunten uit te wisselen, te begrijpen en er over in dialoog te gaan.
  • Geeft kaders voor convergentie en consensus.
  • Middel om veranderingen te sturen en te ondersteunen.
  • Beperkt risico op desinvesteringen en haperende informatievoorziening.
  • Levert methoden, principes, standaarden en voorzieningen, die onderling consistent zijn en rijksbreed geaccepteerd.
  • Levert concrete praktices.


Instrumentarium voor architect/adviseur

Professionals werken (projectmatig) aan verbetering van de dienstverlening en informatievoorziening van de Rijksdienst. Zoals elke vakman heeft ook de professional een koffer met gereedschap en instrumenten. Dit zijn de zogenoemde views op de EAR. Belangrijke gezichtspunten voor de professional zijn:

de figuur geeft op de achtergrond de 7 I-domeinen van de EAR weer en geeft aan dat de principes, standaarden en I-diensten zijn toegedeeld (geplot) op die 7 I-domeinen.
Principes, Standaarden en I-diensten in relatie tot I-domeinen
Instrument Waarde van het instrument
Informatiseringsdomeinen De EAR is gebaseerd op een indeling in domeinen. Door architectuur te ontwikkelen vanuit logische domeinen verdelen we de EAR in behapbare compartimenten. Van elk i-domein is er een beschrijving en een overzicht van de principes, standaarden en voorzieningen die op het domein van toepassing zijn. Dit helpt de professional o.a. bij het opstellen van een project start architectuur (PSA).
Principes Uitgangspunten en afspraken afkomstig van beleidsdocumenten en doelarchitecturen van de Rijksoverheid en vanuit referentiemateriaal zoals NORA en andere referentie-architecturen. De professional gebruikt dit om toegepaste architectuur voor programma's en projecten te valideren aan geldende richting en afspraken.
Standaarden Overzicht van de standaarden die de Rijksdienst gebruikt. De professional gebruikt dit om toegepaste architectuur voor programma's en projecten te valideren aan geldende standaarden.
I-diensten Overzicht van informatiseringsdiensten (voorzieningen) die de Rijksdienst generiek gebruikt of moet gebruiken. De professional gebruikt dit om toegepaste architectuur voor programma's en projecten te valideren aan afgesproken hergebruik van voorzieningen.


Baten voor adviseur/architect en medewerker

De EAR maakt het voor architecten mogelijk om op inzichtelijke wijze en gefundeerd beslissingen voor te bereiden voor bestuurders en managers. Het biedt tevens de mogelijkheid te werken aan de ontwikkeling en het onderhoud van de EAR. Het biedt 'op de plank' liggende methoden, technieken, componenten, principes, standaarden en 'pre-cooked' gereedschappen, die onderling consistent en geaccepteerd zijn. Maakt het mogelijk om snel (architectuur-) activiteiten op te starten door te kunnen putten uit een hoeveelheid practices. Biedt de specialistische informatie die nodig is om als enterprise-, domein- of informatiearchitect te kunnen werken met het architectuurproces in de context van het functioneren van de Rijksdienst.

Met de EAR bij de hand' wordt samenwerken met medewerkers van een ander departement op een overeenkomstig beleidsthema gemakkelijker. Helpt het medewerkers door het aanreiken van architectuurcomponenten, standaarden, principes en architectuurinstrumenten met een “gebruiksaanwijzing” om de uitvoering van beleidsthema's en de controle daarop in relatie met ondersteunende processen beter te begrijpen.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 jul 2014 om 15:12.