Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Informatiesysteem: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

24 jun 2019

16 mrt 2017

3 jul 2014

  • huidigvorige 15:183 jul 2014 15:18EARbot overleg bijdragen 721 bytes +721 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Element |Elementtype=Begrip |Beschrijving=Een samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatu...'