Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

De Project Start Architectuur: verschil tussen versies

(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Publicatie |Status publicatie=Publicatie }} [[Bestand:PSA plaatje.png |rechts|thumb|400px|thumb|PSA in relatie tot architectuur en op te lossen probleem|alt=in de...')
 
Regel 1: Regel 1:
 
{{Publicatie
 
{{Publicatie
|Status publicatie=Publicatie
+
|Status publicatie=Publicatie}}[[Bestand:PSA plaatje.png |rechts|thumb|400px|thumb|PSA in relatie tot architectuur en op te lossen probleem|alt=in deze figuur wordt getoond hoe welke positie de project start architectuur heeft ten op zichte van architectuurdocumenten]]
}}
 
[[Bestand:PSA plaatje.png |rechts|thumb|400px|thumb|PSA in relatie tot architectuur en op te lossen probleem|alt=in deze figuur wordt getoond hoe welke positie de project start architectuur heeft ten op zichte van architectuurdocumenten]]
 
 
<br />
 
<br />
 
==Wat is het?==   
 
==Wat is het?==   

Versie van 4 jul 2014 13:39

in deze figuur wordt getoond hoe welke positie de project start architectuur heeft ten op zichte van architectuurdocumenten
PSA in relatie tot architectuur en op te lossen probleem


Wat is het?

Een Project Start Architectuur (PSA) is

 • Een heel concreet en doelgericht kader waarbinnen de ontwerpactiviteiten in projecten moeten worden uitgevoerd.
 • De vertaling van de algemene architectuurprincipes en -componenten naar project-specifieke richtlijnen.
 • De algemene architectuur toegesneden op de specifieke problematiek van het project. Een PSA geeft aan een project een concrete, relevante en praktisch realiseerbare scope mee, die past in het grotere geheel van de organisatie. Hierbij wordt rekening gehouden met ketensamenwerking en interoperabiliteit.

De PSA wordt, aan het begin van een project, in samenwerking tussen de architecten en het projectteam gemaakt. Het is samen met het Plan van Aanpak het start document voor het project. Het is de werkafspraak tussen architect en project.

Bijgaande figuur toont de componenten die aan de basis staan van de PSA. Enerzijds is er de context, veelal een specifieke probleemsituatie met een beoogde oplossing ervoor. Aan de andere kant zijn er de referentie-architecturen – NORA en MARIJ – en een eventuele organisatie eigen architectuur (enterprise-architectuur, departementale architectuur).


Doelstellingen

 • afbakenen van de oplossing;
 • vereenvoudigen van de toepassing van referentiearchitectuur (NORA, de EAR) en departementale architecturen binnen projecten;
 • projecten een snelle start bieden.
 • om bij nieuwe projecten er voor te zorgen dat de NORA-principes, kaders, richtlijnen, uitgangspunten, afspraken en principes op het niveau van de Rijksdienst waar mogelijk worden meegenomen. De PSA is een middel om er voor te zorgen dat dit onder architectuur gebeurt.


Waarom eigenlijk?

Aanleiding om te komen met een sjabloon PSA:

 • de wens van de departementen met MARIJ aan de slag te gaan en te gaan werken met MARIJ (besluit ICBR 2-10-2008);
 • de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aam de Tweede Kamer d.d. 26 juni 2008, waarin het kabinet verklaart, dat in elk nieuw groot project met een ICT-component (> 20 miljoen Euro) een PSA dient te worden opgesteld.

Zonder een gedeeld referentiekader ontwikkelt elk project haar eigen architectuur en blijft het risico dat dit leidt tot “eilandoplossingen”, of het nou gaat om producten, diensten, processen, applicaties of ICT.


Wat kun je er mee?

Het maken van een PSA voor een programma of project met gebruikmaking van een sjabloon PSA en met de juiste referentiekaders maakt het voor projecten mogelijk om oplossingen te ontwikkelen die aansluiten op en in interactie kunnen treden met de omgeving.


Wat levert het op?

Een PSA heeft een grote toegevoegde waarde in termen van richting geven in complexe trajecten. Dit richting geven houdt in elk geval in dat:

 • een PSA voorafgaand aan het ontwerp van een oplossingsrichting geschreven moet zijn. De PSA duwt als het ware de oplossingsrichting de kant op die noodzakelijk is om een goede business en technische fit te krijgen.
 • een PSA de grote lijnen uitstippelt, zodat voor een breder publiek helder is wat de oplossingsrichting beoogt en waarom het een bepaalde kant opgaat.

Sinds 2009 is een MARIJ Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1 (PDF-bestand, 111 kB) beschikbaar. Deze is nog steeds bruikbaar en toepasbaar, maar behoeft door ontwikkelingen in de tijd en nieuwe accenten die in deze wiki zijn gelegd op onderdelen nog wel aanpassing. Op een later tijdstip is deze PSA bij de ontwikkeling van MARIJ 2.0 nog aangepast mede vanwege het feit dat op dat moment een nieuwe versie van NORA was verschenen, echter deze versie is nooit formeel vastgelegd.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 4 jul 2014 om 13:39.