Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR Rijksportaal: verschil tussen versies

Regel 1: Regel 1:
 
{{Element
 
{{Element
 
|Elementtype=Bouwsteen
 
|Elementtype=Bouwsteen
|ID=DWR Rijksportaal
+
|ID=Rijksportaal
 +
|Versie=PDC2017
 
|Beschrijving=Het rijksportaal is het (rijksbrede) raamwerk voor intranettoepassing voor alle (kern)departementen en verschillende uitvoerings instanties en geeft toegang tot (rijksbrede en departementspecifieke) informatie bronnen en toepassingen. Dit raamwerk biedt een eenduidige indeling, vormgeving en huisstijl. Rijksbrede informatie is departementoverstijgend en bestemd voor alle medewerkers van het Rijk. Departementale informatie is primair gericht op de medewerkers van het eigen departement. De gebruiker ziet wat voor hem/haar van belang is, maar kan ook de informatie bij andere departementen raadplegen.
 
|Beschrijving=Het rijksportaal is het (rijksbrede) raamwerk voor intranettoepassing voor alle (kern)departementen en verschillende uitvoerings instanties en geeft toegang tot (rijksbrede en departementspecifieke) informatie bronnen en toepassingen. Dit raamwerk biedt een eenduidige indeling, vormgeving en huisstijl. Rijksbrede informatie is departementoverstijgend en bestemd voor alle medewerkers van het Rijk. Departementale informatie is primair gericht op de medewerkers van het eigen departement. De gebruiker ziet wat voor hem/haar van belang is, maar kan ook de informatie bij andere departementen raadplegen.
|Toelichting=Rijksportaal is geplaatst bij gegevensdiensten omdat het zwaartepunt ligt bij publiceren en hergebruik van informatie. Hetzelfde geldt voor Rijkoverheid.nl, Overheid.nl. en Antwoord voorbedrijven.
+
|Toelichting====Aansluiten===
|Interne informatie=Media:PDC Generieke ICT-diensten 2015 1.0 Verzorgingsgebied TBGI.pdf
+
*Via geautoriseerde KA-coördinator of aanvraaggemachtigde
 +
*Integraal onderdeel van Rijksportaal en daarom op dezelfde wijze aansluiten.
 +
 
 +
Aan te sluiten departementen en/of uitvoeringsorganisaties kunnen bij relatiemanagement SSC-ICT (ICT-Servicedesk@minbzk.nl) een verzoek tot aansluiting indienen. Het aansluiten en migreren zal dan op een projectmatige wijze plaatsvinden.
 +
 
 +
===Aansluitvoorwaarden===
 +
Zie [[Media:Aansluitvoorwaarden DWR 2011 CONCEPT v0.9 110215.pdf | hoofdstuk 4 van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9)]]
 +
|Interne informatie=Media:20170209 PDC Rijksbrede ICT dienstverlening 2017.pdf
 
|Externe informatie=http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cisfacilitair/ciscommunicatie/ciscommunicatiediensten_nw_1/cisrijksportaal_25
 
|Externe informatie=http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cisfacilitair/ciscommunicatie/ciscommunicatiediensten_nw_1/cisrijksportaal_25
 
|Architectuurcomponent=Diensten
 
|Architectuurcomponent=Diensten
 
|Werkingsgebied=Rijksbreed generiek
 
|Werkingsgebied=Rijksbreed generiek
|Informatiseringsdomein=Gegevensdiensten
+
|Informatiseringsdomein=Gegevensdiensten, Webdiensten
 
|Intern - Extern=Intern
 
|Intern - Extern=Intern
 
|Status=Vastgesteld
 
|Status=Vastgesteld
 
|Voldoet aan=PNG, JPEG, PDF/A-1, SAML, PDFv1.7, ODF, PDF/A-2,
 
|Voldoet aan=PNG, JPEG, PDF/A-1, SAML, PDFv1.7, ODF, PDF/A-2,
 
|Paginanaam=DWR Rijksportaal
 
|Paginanaam=DWR Rijksportaal
}}<!-- Page revision date: 2016-09-30T07:39:37Z -->
+
}}<!-- Page revision date: 2017-11-24T21:01:22Z -->

Versie van 25 nov 2017 05:09


Eigenschappen

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 nov 2017 om 05:09.