Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Categorie:Begrippen: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

7 jul 2014

25 jun 2014

  • huidigvorige 14:3625 jun 2014 14:36EARbot overleg bijdragen 412 bytes +412 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Elementtypecategorie}} Een begrip is een nader toelichting van een term, thema, element of concept, wat, gezien de noodzaak tot eenduidigheid, een actuele discuss...'