Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Welkom op de kennisbank van de Enterprise Architectuur Rijksdienst: verschil tussen versies

(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Publicatie |Status publicatie=Publicatie }} [[Bestand: Plaathoofdpagina.png|thumb||alt=EAR weergegeven als verzameling brondocumenten ingedeeld naar domeinen. De ...')
 
Regel 1: Regel 1:
 
{{Publicatie
 
{{Publicatie
|Status publicatie=Publicatie
+
|Status publicatie=Publicatie}}[[Bestand: Plaathoofdpagina.png|thumb||alt=EAR weergegeven als verzameling brondocumenten ingedeeld naar domeinen. De figuur is omschreven in de tekst.|500px|De EAR: brondocumenten en informatiseringsdomeinen]]
}}
 
[[Bestand: Plaathoofdpagina.png|thumb||alt=EAR weergegeven als verzameling brondocumenten ingedeeld naar domeinen. De figuur is omschreven in de tekst.|500px|De EAR: brondocumenten en informatiseringsdomeinen]]
 
 
Dit is de kennisbank Enterprise Architectuur van de Rijksdienst. De kennisbank ondersteunt het ontwikkelen en uitdragen van de Enterprise Architectuur van de Rijksdienst, in het vervolg aangeduid als EAR (''spreek uit E - A - R''). Er is bewust gekozen om geen dik document te maken. Evenmin bevat de EAR een blauwdruk:
 
Dit is de kennisbank Enterprise Architectuur van de Rijksdienst. De kennisbank ondersteunt het ontwikkelen en uitdragen van de Enterprise Architectuur van de Rijksdienst, in het vervolg aangeduid als EAR (''spreek uit E - A - R''). Er is bewust gekozen om geen dik document te maken. Evenmin bevat de EAR een blauwdruk:
 
* de Rijksdienst is in beweging, hervormt, wordt compacter en beweegt zich steeds meer naar één concern;
 
* de Rijksdienst is in beweging, hervormt, wordt compacter en beweegt zich steeds meer naar één concern;

Versie van 4 jul 2014 13:41

EAR weergegeven als verzameling brondocumenten ingedeeld naar domeinen. De figuur is omschreven in de tekst.
De EAR: brondocumenten en informatiseringsdomeinen

Dit is de kennisbank Enterprise Architectuur van de Rijksdienst. De kennisbank ondersteunt het ontwikkelen en uitdragen van de Enterprise Architectuur van de Rijksdienst, in het vervolg aangeduid als EAR (spreek uit E - A - R). Er is bewust gekozen om geen dik document te maken. Evenmin bevat de EAR een blauwdruk:

 • de Rijksdienst is in beweging, hervormt, wordt compacter en beweegt zich steeds meer naar één concern;
 • technologisch en qua "concepten" is informatietechnologie nog lang niet uitontwikkeld;
 • de maatschappij verandert en steeds meer gaan deze veranderingen hand in hand met veranderingen in de informatietechnologie;
 • de wijze waarop de overheid (en dus ook de Rijksdienst) communiceert met burgers en bedrijven verandert.

De architectuur van de informatiehuishouding van de Rijksdienst kan dan ook niet in beton gegoten worden. De EAR is in ontwikkeling. Deze kennisbank laat je zien wat op dit moment de stand van zaken is:

 • Welke afspraken gelden er?
 • Welke standaarden hebben we met elkaar afgesproken?
 • Welke generieke diensten zijn er beschikbaar?
 • Wat mag wel en wat niet?

De EAR staat open voor raadplegen en eventueel becommentariëren door iedere internetgebruiker.

Bewerken van de inhoud gebeurt alleen door het redactieteam EAR, in samenspraak met opdrachtgevers en gebruikers.

In de figuur hiernaast wordt aangegeven hoe de EAR is opgebouwd. Namelijk uit allerlei brondocumenten (bijv. doelarchitecturen, registers en IR-kaders) die in samenhang worden gebracht rondom de 7 informatiseringsdomeinen:

 • werkplekdiensten;
 • applicatiediensten;
 • documentdiensten;
 • gegevensdiensten;
 • connectdiensten;
 • toegangsdiensten;
 • datacenterdiensten.

Meer informatie over deze 7 informatiseringsdomeinen is beschikbaar op de pagina Inleiding Domeinen.


De EAR biedt daarmee een samenhangende beschrijving van de organisatie en inrichting van de informatiediensten en -voorzieningen van de Rijksdienst. Het is een houvast voor iedereen die, vanuit de concerngedachte, stappen wil zetten om de samenwerking tussen en binnen delen van de Rijksdienst te verbeteren.


De EAR kent als primaire doelgroep de architecten en adviseurs die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de informatiehuishouding van de rijksdienst. Daarnaast zijn er "views" beschikbaar voor specifieke doelgroepen. Op dit moment een view voor bestuurders en een view voor project- en programmamanagers.


De figuur laat zien hoe vanuit strategische ambities, via bedrijfsfuncties en diverse architecturen wordt toegewerkt naar Project(start)architecturen
Van Enterprise Architectuur naar Project Architectuur

Om de samenwerking te verbeteren, richt de EAR zich enerzijds op de interoperabiliteit van haar dienstverlening. Dat wil zeggen, de mate waarin informatiediensten van de organisaties van de Rijksdienst uitwisselbaar zijn, zowel onderling als naar afnemers buiten de Rijksdienst. De Rijksdienst conformeert zich met betrekking hiermee aan de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Waar nodig worden beginselen uit NORA nader gespecificeerd ten behoeve van de Rijksdienst. Anderzijds wil de EAR de samenwerking verbeteren door de inrichting van de organisatie en informatievoorziening van de Rijksdienst op gemeenschappelijk niveau zo uniform mogelijk te beschrijven.

De ambities die op Rijksdienstniveau zijn vastgelegd in de Compacte Rijksdienst (CRD), de Hervormingsagenda en de I-strategie zijn in de brondocumenten van de EAR vastgelegd, vaak in de vorm van principes, standaarden en diensten. Bij het doorvoeren van veranderingen dienen deze principes, standaarden en diensten te worden doorgevoerd. De Project Start Architecturen vormen daarbij als het ware het "overdrachtsdocument" vanuit de architectuur naar het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen. Zie afbeelding "Van Enterprise Architectuur naar Project Architectuur".

Zowel de principes, standaarden en diensten, de totstandkoming daarvan als hoe daarmee om te gaan bij projecten is onderwerp van deze kennisbank.

Met behulp van deze kennisbank werkt de community van architecten en belanghebbenden binnen de Rijksdienst aan de Architectuur van het concern Rijksdienst.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 4 jul 2014 om 13:41.