Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Top 10 bestuurlijke afspraken

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 12 dec 2016 om 04:11
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Samenwerken, besparen en verbeteren

deze foto geeft een handdruk weer, uitbeeldend dat er afspraken zijn gemaakt.
Samenwerken betekent afspraken maken met elkaar

Digitale dienstverlening in 2017. Digitaal werken per 2015. Maar ook betere samenwerking en meer samenhang binnen het Rijk en de overheid als geheel. Dit alles staat of valt met ‘interoperabiliteit’: soepele gegevensuitwisseling binnen overheidsorganisaties, tussen overheidsorganisaties onderling en met bedrijven en burgers. Teveel systemen en concepten sluiten nu onvoldoende op elkaar aan of gaan uit van heel verschillende definities.

Afspraken noodzakelijk

Daarom maken we afspraken over concepten en principes – zoals de overheidsbrede visie op dienstverlening – en is afgesproken gebruik te maken van dezelfde bouwstenen: de generieke ­infrastructuur. Voorbeelden van generieke bouwstenen zijn DigiD voor veilige toegang voor burgers, de basisregistraties als unieke bron van gegevens en de berichtenbox voor uniforme communicatie met bedrijven.

‘Delen’ is het nieuwe ‘hebben’

We gaan in eerste instantie uit van overeenkomsten in wat we doen, in plaats van waar we verschillen. Daardoor kunnen we meer gebruik maken van dezelfde (generieke) voorzieningen en diensten. Hergebruik van applicaties en systemen wordt veel eenvoudiger. De Rijksoverheid kan op termijn veel geld besparen door dingen niet meer dubbel te doen.

Onze afspraken

 • Wanneer een onderdeel van de rijksdienst een functionaliteit van een bestaande generieke dienst of voorziening nodig heeft, is het niet toegestaan een alternatief in te richten.
  (Bron: Programma Compacte Rijksdienst - Brief 2K )

 • Als verscheidenheid niet absoluut noodzakelijk is, wordt nadrukkelijk gestreefd naar gemeenschappelijkheid, standaardisatie en hergebruik.
  (Bron: Programma Compacte Rijksdienst - Brief 2K )

 • Ook voor het primair proces wordt gestreefd naar standaardisatie en hergebruik.
  (Bron: Kamerbrief Informatiseringsstrategie Rijk )

 • Als de rijksbrede business case in financieel opzicht positief is, maar voor een individueel ministerie ongunstig, dan worden separate afspraken gemaakt voor compensatie met behoud van de rijksbrede opbrengst.
  (Bron: Kamerbrief Informatiseringsstrategie Rijk )

 • De informatiehuishouding van de Rijksdienst ontkoppelt dynamische processen van stabiele gegevens.
  (Bron: MARIJ, Vernieuwing Rijksdienst (nota) )

 • Bij de organisatie-inrichting redeneren we vanuit het ene concern Rijk. Belangrijke organisatiefuncties en voorzieningen dienen binnen het rijk aanwezig te zijn, maar niet noodzakelijkerwijs binnen elk departement.
  (Bron: Hervormingsagenda Rijksdienst )

 • Dubbelingen worden voorkomen door een ordening naar processen en naar maatschappelijke doelgroepen.
  (Bron: Hervormingsagenda Rijksdienst )

 • Elk organisatieonderdeel van de rijksdienst is beschikbaar om werkzaamheden te verrichten voor andere onderdelen.
  (Bron: Hervormingsagenda Rijksdienst )

 • De dienst maakt gebruik van open standaarden.
  (Bron: NORA )

 • De dienst gebruikt beschikbare bouwstenen.
  (Bron: MARIJ )

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 2 dec 2023 om 09:20.