Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Status en beheer EAR

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 4 jul 2014 om 13:41
==Status EAR==
De foto toont de leden van de ICCIO tijdens hun vergadering op 5 juni 2014
ICCIO bespreekt de EAR tijdens haar vergadering op 5 juni 2014

Op 5 juni 2014 heeft de Interdepartementale Commissie Chief Information Officers (ICCIO) ingestemd met de Enterprinse Architectuur Rijksdienst.

De volgende set documenten lagen ten grondslag aan de instemming van ICCIO:

  • de (opleg-)notitie EAR;
  • het beheerproces EAR;
  • het communicatiplan EAR;
  • het advies van de Architectuurboard Rijksdienst;
  • het ambitiedocument van de I-standaardisatiecommissie Rijksdienst.

Na de instemming van ICCIO is de EAR besproken in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR). De ICBR heeft op 10 juni 2014 ingestemd met de EAR en daarmee is de EAR formeel vastgesteld. De EAR vervangt daarmee de MARIJ.


Beheer EAR

Om de EAR-kennisbank te beheren en de EAR verder door te ontwikkelen is een beheerproces opgesteld. Dit proces is door ICCIO en ICBR vastgesteld (5 respectievelijk 10 juni 2014). In het beheerproces zijn de verschillend rollen beschreven rondom de EAR en is het proces omschreven dat moet leiden tot een up-to-date EAR. Daarnaast is in het beheerproces omschreven hoe de inhoudelijke doorontwikkeling van de EAR is geborgd.

Zie hoofdartikel over het beheerproces EAR

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 sep 2016 om 03:06.