Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Status en beheer EAR

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 27 sep 2016 om 04:06
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Status EAR

De foto toont de leden van de ICCIO tijdens hun vergadering op 5 juni 2014
ICCIO bespreekt de EAR tijdens haar vergadering op 5 juni 2014

Op 5 juni 2014 heeft de Interdepartementale Commissie Chief Information Officers (ICCIO)* ingestemd met de Enterprinse Architectuur Rijksdienst.

De volgende set documenten lagen ten grondslag aan de instemming van ICCIO:

  • de (opleg-)notitie EAR;
  • het beheerproces EAR;
  • het communicatiplan EAR;
  • het advies van de Architectuurboard Rijksdienst;
  • het ambitiedocument van de I-standaardisatiecommissie Rijksdienst.

Na de instemming van ICCIO is de EAR besproken in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR). De ICBR heeft op 10 juni 2014 ingestemd met de EAR en daarmee is de EAR formeel vastgesteld. De EAR vervangt daarmee de MARIJ.

(*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Beheerproces EAR

Om de EAR-kennisbank te beheren en de EAR verder door te ontwikkelen is een beheerproces opgesteld. Dit proces is door ICCIO en ICBR vastgesteld (5 respectievelijk 10 juni 2014). In het beheerproces zijn de verschillend rollen beschreven rondom de EAR en is het proces omschreven dat moet leiden tot een up-to-date EAR. Daarnaast is in het beheerproces omschreven hoe de inhoudelijke doorontwikkeling van de EAR is geborgd.

Zie hoofdartikel over het beheerproces EAR

Versiebeheer

Enterprise architectuur vormt als afgeleide van de drie-eenheid 'missie, visie en strategie' een fundament waarop de informatievoorziening in samenhang kan ontwikkelen en functioneren. De architectuur moet daarom zo stabiel als mogelijk zijn, evenals de voornoemde drie-eenheid. Toch zullen er altijd veranderingen zijn die van invloed zijn op het stabiele fundament. Het kan gaan om voortschrijdende inzichten in de organisatiestrategie, maar ook kan dat het geval zijn bij de architectuur zelf. Deze veranderingen maken we zichtbaar met het versiebeheer.

Zie hoofdartikel over het versiebeheer EAR

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 sep 2016 om 04:06.