Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

RAS:deelbaar

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID RAS04
Stelling de RAS is een generieke voorziening die is ingericht volgens de door de afnemers in gezamenlijkheid vastgestelde gebruikerseisen, en voor meerdere afzonderlijke besturingssystemen waarvoor een beheerde werkplek bestaat.
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Toelichting rationale De toegang tot de RAS voor niet beheerde werkplekken wordt echter vooralsnog niet uitgesloten.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/04/01
Datum-afgevoerd 2015/04/01
Versiebeheer 150401 - Geen principe, maar een functionele eis en ontwerpeis voor de RAS oplossing. De eis geeft o.a. invulling aan NORA principe AP19. Het maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
RAS:deelbaar Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt


EAR Online