Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Overzicht principes en afspraken


EAR Basisprincipes

EAR Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van de primaire en ondersteunende informatievoorziening van het Rijk. Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd.

  ID Status Datum-geldig-vanaf Datum-afgevoerd
Afspraak - Geen eigen alternatief bij generiek beschikbare i-diensten Atlas01 Vastgesteld 2014/02/01
Afspraak - Streven naar gemeenschappelijkheid standaardisatie en hergebruik Atlas02 Vastgesteld 2014/02/01
Afspraak - Ook hergebruik in primair proces Atlas03 Vastgesteld 2014/02/01
Afspraak - Compenseer individueel nadeel Atlas04 Vastgesteld 2014/02/01
Afspraak - Dynamisch proces ontkoppelen van stabiele informatie Atlas05 Vastgesteld 2014/02/01
Afspraak - Organisatie inrichten op basis van concern Rijk Atlas06 Vastgesteld 2014/02/01
Afspraak - Voorkom dubbelingen door ordening processen en doelgroepen Atlas07 Vastgesteld 2014/02/01
Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaar Atlas08 Vastgesteld 2014/02/01
Afspraak - Gebruik open standaarden Atlas09 Vastgesteld 2014/02/01
Afspraak - Gebruik beschikbare bouwstenen Atlas10 Vastgesteld 2014/02/01

EAR Afgeleide EAR principes

EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

  ID Status Datum-geldig-vanaf Datum-afgevoerd
CDC: Beschikkingsmacht CDC01 Vastgesteld 2014/02/01
DiDu: Rijksbreed informatie delen DiDu02 Vastgesteld 2014/02/01
DiDu: Digitale duurzaamheid vanaf het begin DiDu04 Vastgesteld 2014/02/01
DiDu: Records zijn eenvoudig te vinden DiDu05 Vastgesteld 2014/02/01
DiDu: Records zijn openbaar DiDu06 Vastgesteld 2014/02/01
DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd DiDu07 Vastgesteld 2014/02/01
DiDu: Records zijn beveiligd DiDu08 Vastgesteld 2014/02/01
DiDu: Ordening in procesgebonden dossiers DiDu09 Vastgesteld 2014/02/01
DiDu: Direct overbrengen voor permanente bewaring DiDu13 Vastgesteld 2014/02/01
GRC: continuiteit en beschikbaarheid GRC07 Vastgesteld 2014/02/01
GRC: beheerafspraken GRC15 Vastgesteld 2015/02/01
GRC: cloudoplossing kopen i.p.v. bouwen GRC17 Vastgesteld 2014/02/01
IB: Gebruiker centraal IB02 Vastgesteld 2014/02/01
IB: Gegevensbeveiliging samen met netwerkbeveiliging IB04 Vastgesteld 2014/02/01
IB: Overheidsbreed afspraken over kaders en maatregelen IB06 Vastgesteld
IB: Integrale aanpak vereist IB08 Vastgesteld
RON: Eenduidig IP-nummerplan RON05 Vastgesteld
Sourcing Besparen op kosten door slimme sourcing Sourcing01 Vastgesteld 2014/02/01
Sourcing Helder onderscheid tussen kerntaken en perifere taken Sourcing02 Vastgesteld 2014/02/01
Sourcing Concentratie van de uitvoering van generieke perifere I-diensten Sourcing03 Vastgesteld 2014/02/01
Sourcing Een eenduidig en transparant keuzeproces Sourcing04 Vastgesteld 2014/02/01
Sourcing Professionele besturing van sourcing Sourcing05 Vastgesteld 2014/02/01
Sourcing Van uitbesteden van taken naar afnemen van diensten Sourcing07 Vastgesteld 2015/02/01
DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker Toegang02 Vastgesteld
DAT: registratie van werkrelaties Toegang03 Vastgesteld
DAT: Inzagerecht RIdM Toegang04 Vastgesteld
DAT: HRM bron voor IAM Toegang05 Vastgesteld
DAT: Herleidbaarheid tot verantwoordelijke Toegang06 Vastgesteld
DAT: Toegang Rijksvoorzieningen vereist RIdM-registratie Toegang08 Vastgesteld
DAT:RIdM borgt privacy Toegang09 Vastgesteld
Toegang: Erkende identificatiemiddelen Toegang11 Vastgesteld 2015/03/16
Toegang: Sterkte van authenticatie Toegang12 Vastgesteld
Toegang: Ontkoppeling authenticatie van autorisatie Toegang13 Vastgesteld
WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- Apparatuuronafhankelijk WPD01 Vastgesteld 2015/05/19
WPD: Flexibele werkruimte WPD02 Vastgesteld 2015/05/19
CDC: continuiteit DC-voorziening CDC02 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/19
CDC: dienstverlening housing CDC03 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/19
CDC: duurzaamheid CDC04 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/19
CDC: Koppelvlakken CDC05 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/19
CDC: informatiebeveiliging CDC06 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/19
CDC: schaalbaarheid CDC07 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/19
DWR-FDA: Ontkoppel apparaat en functionalitei DWR-FDA01 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/19
DWR-Zoeken: Doel zoekdienst DWR-Zoeken01 Afgevoerd 2015/02/01 2015/03/13
DWR-Zoeken: gebruiker DWR-Zoeken02 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/19
DWR-Zoeken: standaardkoppelvlakken DWR-Zoeken03 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/19
DWR-Zoeken: kwaliteit DWR-Zoeken04 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/19
DWR-Zoeken: eisen DWR-Zoeken05 Afgevoerd 2014/02/01 2015/03/13
DWR-Zoeken: vindbaarheid DWR-Zoeken06 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/19
DWR-Zoeken: wijze van aansluiting DWR-Zoeken07 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/03
DWR-Zoeken: bronnen voor autorisatie en authenticatie DWR-Zoeken08 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/03
DWR-Zoeken: eigenaarschap beheer DWR-Zoeken09 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/19
DWR-Zoeken: toekomst en kosten DWR-Zoeken10 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/03
DiDu: Ieder record heeft een unieke bron DiDu11 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/26
EAR: Onderscheiden door expertise EAR01 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/26
EAR: Waarborgen verantwoording taakuitvoering EAR02 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/26
EAR: Bevordering uitwisselbaarheid EAR07 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/26
EAR: Persoonlijke werkruimte EAR08 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/19
EAR: Toepassingsprofiel Metadata EAR14 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/15
EAR: Toegankelijkheid openbare informatie EAR16 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/15
EAR: Persoonlijke werkplek EAR20 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/19
GRC: selfservice GRC01 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/19
GRC: informatiebeveiliging conform BIR GRC04 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/26
GRC: data-protectie en applicatiebeveiliging GRC05 Afgevoerd 2014/02/01 2015/02/09
GRC: awareness GRC06 Afgevoerd 2014/02/01 2015/02/09
GRC: geconsolideerde rekencentra GRC08 Afgevoerd 2014/02/01 2015/05/26
GRC: aanbod clouddiensten platform en apparaat onafhankelijk GRC09 Afgevoerd 2014/02/01 2015/02/09
GRC: continuiteit van verbinding centraal GRC10 Afgevoerd 2014/02/01 2015/02/09
GRC: Governance uitwerken GRC11 Afgevoerd 2014/01/01 2015/02/09
RAS: Algemene architectuurprincipes en hun betekenis voor de RAS RAS01 Afgevoerd 2014/02/01 2015/04/01
RAS: selfservice RAS02 Afgevoerd 2014/02/01 2015/04/01
RAS: dienstgericht RAS03 Afgevoerd 2014/02/01 2015/04/01
RAS:deelbaar RAS04 Afgevoerd 2014/02/01 2015/04/01
RAS: veilig RAS06 Afgevoerd 2014/02/01 2015/04/01
RAS: beschikbaar RAS07 Afgevoerd 2014/02/01 2015/04/01
RAS: schaalbaar RAS08 Afgevoerd 2014/02/01 2015/04/01
RAS: beheerbaar RAS09 Afgevoerd 2014/02/01 2015/04/01
RAS: toegankelijk RAS10 Afgevoerd 2014/02/01 2015/04/01
RAS:verrekenbaar RAS11 Afgevoerd 2014/02/01 2015/04/01
RAS: modulair RAS12 Afgevoerd 2014/02/01 2015/04/01
Sourcing Informatiebeveiliging: vertrouwen en beveiliging Sourcing06 Afgevoerd 2014/02/01 2015/09/01

NORA Basisprincipes

 1. Proactief (NORA)
 2. Vindbaar (NORA)
 3. Toegankelijk (NORA)
 4. Standaard (Basisprincipe) (NORA)
 5. Gebundeld (NORA)
 6. Transparant (NORA)
 7. Noodzakelijk (NORA)
 8. Vertrouwelijk (NORA)
 9. Betrouwbaar (NORA)
 10. Ontvankelijk (NORA)


NORA Afgeleide principes

 1. Diensten zijn herbruikbaar (NORA)
 2. Ontkoppelen met diensten (NORA)
 3. Diensten vullen elkaar aan (NORA)
 4. Positioneer de dienst (NORA)
 5. Nauwkeurige dienstbeschrijving (NORA)
 6. Gebruik standaard oplossingen (NORA)
 7. Gebruik de landelijke bouwstenen (NORA)
 8. Gebruik open standaarden (NORA)
 9. Voorkeurskanaal internet (NORA)
 10. Aanvullend kanaal (NORA)
 11. Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal (NORA)
 12. Eenmalige uitvraag (NORA)
 13. Bronregistraties zijn leidend (NORA)
 14. Terugmelden aan bronhouder (NORA)
 15. Doelbinding (AP) (NORA)
 16. Identificatie informatie-objecten (NORA)
 17. Informatie-objecten systematisch beschreven (NORA)
 18. Ruimtelijke informatie via locatie (NORA)
 19. Perspectief afnemer (NORA)
 20. Persoonlijke benadering (NORA)
 21. Bundeling van diensten (NORA)
 22. No wrong door (NORA)
 23. Automatische dienstverlening (NORA)
 24. Proactief aanbieden (NORA)
 25. Transparante dienstverlening (NORA)
 26. Afnemer heeft inzage (NORA)
 27. Een verantwoordelijke organisatie (NORA)
 28. Afspraken vastgelegd (NORA)
 29. De dienstverlener voldoet aan de norm (NORA)
 30. Verantwoording dienstlevering mogelijk (NORA)
 31. PDCA-cyclus in besturing kwaliteit (NORA)
 32. Sturing kwaliteit op het hoogste niveau (NORA)
 33. Baseline kwaliteit diensten (NORA)
 34. Verantwoording besturing kwaliteit (NORA)
 35. Continuïteit van de dienst (NORA)
 36. Uitgangssituatie herstellen (NORA)
 37. Identificatie authenticatie en autorisatie (NORA)
 38. Informatiebeveiliging door zonering en filtering (NORA)
 39. Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid (NORA)
 40. Uitwisseling berichten onweerlegbaar (NORA)
EAR Online