Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Overzicht principes en afspraken: verschil tussen versies

Regel 13: Regel 13:
 
     |-
 
     |-
 
   |class="tweebreed"|
 
   |class="tweebreed"|
     {{#Ask: [[Categorie:Principes]] [[ID::~EAR*]] [[Status::Vastgesteld]] | limit=500 | sort=ID | format=ol}}
+
     {{#Ask: [[Categorie:Principes]] [[ID::~EAR*]] [[Status::Vastgesteld]] | limit=500 | sort=ID | format=ul}}
 
   |class="tweebreed"|
 
   |class="tweebreed"|
 
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::I-domein totaal]] [[Status::Vastgesteld]] |?Externe informatie =  |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
 
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::I-domein totaal]] [[Status::Vastgesteld]] |?Externe informatie =  |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
Regel 25: Regel 25:
 
     |-
 
     |-
 
   |class="tweebreed"|
 
   |class="tweebreed"|
     {{#Ask: [[Categorie:Principes]] [[ID::~EAR*]] [[Status::Afgevoerd]] | limit=500 | sort=ID | format=ol}}
+
     {{#Ask: [[Categorie:Principes]] [[ID::~EAR*]] [[Status::Afgevoerd]] | limit=500 | sort=ID | format=ul}}
 
   |class="tweebreed"|
 
   |class="tweebreed"|
 
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::I-domein totaal]] [[Status::Afgevoerd]] |?Externe informatie =  |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
 
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::I-domein totaal]] [[Status::Afgevoerd]] |?Externe informatie =  |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}

Versie van 3 mei 2015 03:07


Algemene EAR principes

Status Vastgesteld

Algemene EAR-principes, voormalig MARIJ 1.0 Overige algemene EAR-principes

Status Afgevoerd

Algemene EAR-principes, voormalig MARIJ 1.0 Overige algemene EAR-principes

Status Agenda

Algemene EAR-principes, voormalig MARIJ 1.0 Overige algemene EAR-principes

Specifieke EAR principes

Status Vastgesteld


Status Afgevoerd


Status Agenda

NORA Principes

NORA Basisprincipes NORA Afgeleide principes
 1. Proactief (NORA)
 2. Vindbaar (NORA)
 3. Toegankelijk (NORA)
 4. Standaard (Basisprincipe) (NORA)
 5. Gebundeld (NORA)
 6. Transparant (NORA)
 7. Noodzakelijk (NORA)
 8. Vertrouwelijk (NORA)
 9. Betrouwbaar (NORA)
 10. Ontvankelijk (NORA)
 1. Diensten zijn herbruikbaar (NORA)
 2. Ontkoppelen met diensten (NORA)
 3. Diensten vullen elkaar aan (NORA)
 4. Positioneer de dienst (NORA)
 5. Nauwkeurige dienstbeschrijving (NORA)
 6. Gebruik standaard oplossingen (NORA)
 7. Gebruik de landelijke bouwstenen (NORA)
 8. Gebruik open standaarden (NORA)
 9. Voorkeurskanaal internet (NORA)
 10. Aanvullend kanaal (NORA)
 11. Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal (NORA)
 12. Eenmalige uitvraag (NORA)
 13. Bronregistraties zijn leidend (NORA)
 14. Terugmelden aan bronhouder (NORA)
 15. Doelbinding (AP) (NORA)
 16. Identificatie informatie-objecten (NORA)
 17. Informatie-objecten systematisch beschreven (NORA)
 18. Ruimtelijke informatie via locatie (NORA)
 19. Perspectief afnemer (NORA)
 20. Persoonlijke benadering (NORA)
 21. Bundeling van diensten (NORA)
 22. No wrong door (NORA)
 23. Automatische dienstverlening (NORA)
 24. Proactief aanbieden (NORA)
 25. Transparante dienstverlening (NORA)
 26. Afnemer heeft inzage (NORA)
 27. Een verantwoordelijke organisatie (NORA)
 28. Afspraken vastgelegd (NORA)
 29. De dienstverlener voldoet aan de norm (NORA)
 30. Verantwoording dienstlevering mogelijk (NORA)
 31. PDCA-cyclus in besturing kwaliteit (NORA)
 32. Sturing kwaliteit op het hoogste niveau (NORA)
 33. Baseline kwaliteit diensten (NORA)
 34. Verantwoording besturing kwaliteit (NORA)
 35. Continuïteit van de dienst (NORA)
 36. Uitgangssituatie herstellen (NORA)
 37. Identificatie authenticatie en autorisatie (NORA)
 38. Informatiebeveiliging door zonering en filtering (NORA)
 39. Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid (NORA)
 40. Uitwisseling berichten onweerlegbaar (NORA)

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 mei 2015 om 03:07.