Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Overzicht principes en afspraken: verschil tussen versies

Regel 17: Regel 17:
  
 
== Specifieke EAR principes ==
 
== Specifieke EAR principes ==
{{#Ask: [[Categorie:Principes]] [[ID::!~EAR*]] | limit=500 | format=category}}
+
{{#Ask: [[Categorie: EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] | limit=500 | format=category}}
  
 
==NORA Principes==
 
==NORA Principes==

Versie van 26 jul 2014 02:09

Algemene EAR principes

Algemene EAR-principes, voormalig MARIJ 1.0 Overige algemene EAR-principes
 1. EAR: Onderscheiden door expertise
 2. EAR: Waarborgen verantwoording taakuitvoering
 3. EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
 4. EAR: Beschikbaarheid dienstverlening
 5. EAR: Signaleren en bestrijden discontinuiteit
 6. EAR: Hergebruik bouwstenen
 7. EAR: Bevordering uitwisselbaarheid
 8. EAR: Persoonlijke werkruimte
 9. EAR: Erkende identificatiemiddelen
 10. EAR: Rijksbrede authenticatiemiddelen
 11. EAR: Toegangsbeleid
 12. EAR: Sterkte van authenticatie
 13. EAR: Gemeenschappelijk begrippenkader Rijksdienst
 14. EAR: Toepassingsprofiel Metadata
 15. EAR: Adequaat beheer informatiehuishouding
 16. EAR: Toegankelijkheid openbare informatie
 17. EAR: Webservice georienteerde architectuur
 18. EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
 19. EAR: Dynamische processen los van stabiele gegevens
 20. EAR: Persoonlijke werkplek
 21. EAR: Ontkoppeling authenticatie van autorisatie

Specifieke EAR principes


NORA Principes

NORA Basisprincipes NORA Afgeleide principes
 1. Proactief (NORA)
 2. Vindbaar (NORA)
 3. Toegankelijk (NORA)
 4. Standaard (Basisprincipe) (NORA)
 5. Gebundeld (NORA)
 6. Transparant (NORA)
 7. Noodzakelijk (NORA)
 8. Vertrouwelijk (NORA)
 9. Betrouwbaar (NORA)
 10. Ontvankelijk (NORA)
 1. Diensten zijn herbruikbaar (NORA)
 2. Ontkoppelen met diensten (NORA)
 3. Diensten vullen elkaar aan (NORA)
 4. Positioneer de dienst (NORA)
 5. Nauwkeurige dienstbeschrijving (NORA)
 6. Gebruik standaard oplossingen (NORA)
 7. Gebruik de landelijke bouwstenen (NORA)
 8. Gebruik open standaarden (NORA)
 9. Voorkeurskanaal internet (NORA)
 10. Aanvullend kanaal (NORA)
 11. Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal (NORA)
 12. Eenmalige uitvraag (NORA)
 13. Bronregistraties zijn leidend (NORA)
 14. Terugmelden aan bronhouder (NORA)
 15. Doelbinding (AP) (NORA)
 16. Identificatie informatie-objecten (NORA)
 17. Informatie-objecten systematisch beschreven (NORA)
 18. Ruimtelijke informatie via locatie (NORA)
 19. Perspectief afnemer (NORA)
 20. Persoonlijke benadering (NORA)
 21. Bundeling van diensten (NORA)
 22. No wrong door (NORA)
 23. Automatische dienstverlening (NORA)
 24. Proactief aanbieden (NORA)
 25. Transparante dienstverlening (NORA)
 26. Afnemer heeft inzage (NORA)
 27. Een verantwoordelijke organisatie (NORA)
 28. Afspraken vastgelegd (NORA)
 29. De dienstverlener voldoet aan de norm (NORA)
 30. Verantwoording dienstlevering mogelijk (NORA)
 31. PDCA-cyclus in besturing kwaliteit (NORA)
 32. Sturing kwaliteit op het hoogste niveau (NORA)
 33. Baseline kwaliteit diensten (NORA)
 34. Verantwoording besturing kwaliteit (NORA)
 35. Continuïteit van de dienst (NORA)
 36. Uitgangssituatie herstellen (NORA)
 37. Identificatie authenticatie en autorisatie (NORA)
 38. Informatiebeveiliging door zonering en filtering (NORA)
 39. Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid (NORA)
 40. Uitwisseling berichten onweerlegbaar (NORA)

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 26 jul 2014 om 02:09.