Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Overzicht Algemene kaders Consolidatie Datacenters Rijk (CDR)

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 29 nov 2016 om 05:08
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Algemene kaders Consolidatie Datacenters Rijk

In de ICBR van 5 oktober 2010 is besloten om voor de sturing op het totaal van de consolidatie van de ca. 60 datacenters een programma in te richten. De beleidsmatig opdrachtgever van het programma is de CIO Rijk. Op 17 december is het programma 2012-2020 in de Ministerraad vastgesteld. Op 3 januari 2011 is het programma formeel van start gegaan. Indien nodig, worden besluiten door een daarvoor ingestelde stuurgroep PCDC doorgeleid naar de ICCIO* of wordt via de ICCIO vaststelling in de ICBR gevraagd, bijvoorbeeld in het geval van de vaststelling van kaders en sluitingsplan. Het programma gaat uit van een plateauaanpak (housing, hosting, applicaties/virtualisatie) om de consolidatie van de datacenters te realiseren. Doelstelling van plateau 1 is het consolideren van de ca. 60 datacenters op housingniveau. Onder housing wordt verstaan: aanbieden van vloeroppervlak, basisbekabeling en facilitaire voorzieningen. Ten behoeve van de ontwikkeling van een architectuur voor de Datacentervoorziening Rijk is in 2011 in een driedaagse werkconferentie de architectuur voor de Datacentervoorziening Rijk ontwikkeld en verder uitgewerkt. Deze architectuur is samengevat in het Eindbeeld 2020 dat in de stuurgroep van 29 juni 2011 is vastgesteld. Er is een sluitingsplan opgesteld gericht op sluiting/afstoting van datacenter(contracten) na migratie. Er zijn 4 realisatietrajecten gestart en inmiddels zijn 3 Overheidsdatacenters (ODC's RWS/DJI, DUO en BD) geopend. Het derde (rijks)overheidsdatacenter is 19 juni jl. officieel geopend. Het vierde (rijks)overheidsdatacenter komt in de gemeente Rijswijk te staan en is bedoeld voor 'de Haagse Vierkante Kilometer'.

Document: Media:09._Algemene_kaders_consolidatie_datacenters_Rijk_2012-04-03_v1.0.pdf

(*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Vaststelling

Het programma PCDC heeft zeven kaders uitgewerkt, gericht op een samenhangende Datacentervoorziening Rijk. Deze kaders zijn op 8 mei 2012 door de ICBR vastgesteld. Een prima handvat om de eerste samenhang te kunnen borgen.

Structuur/Opzet document/Principes en afspraken

De kaders gericht op een samenhangende Datavoorziening zijn:

Vervolgafspraken/inclusief standaarden

Op 19, 20 en 21 november 2013 vond in Vianen een driedaagse werkconferentie plaats in het teken van het vervolg op de consolidatie van de housing van datacenters. Tijdens de werkconferentie zijn hoofdstappen geïdentificeerd waarlangs in de datacentervoorziening Rijk de gewenste samenhang wordt gerealiseerd. De ICBR heeft op 3 december deze vervolgopdracht vastgesteld. Afgesproken werd dat in 2014 nog twee ODC’s zouden volgen volgen: het ODC van SSC-ICT in Rijswijk en het gerenoveerde Datacenter van de Belastingdienst (BD) in Apeldoorn. Het DC van de BD is inmiddels op 19 juni jl. gereedgekomen. Het vierde (rijks)overheidsdatacenter komt in de gemeente Rijswijk te staan en is bedoeld voor 'de Haagse Vierkante Kilometer'. In 2014 zal verder gebouwd worden om de vier ODC’s tot één logisch geheel te smeden, dienend als Datacentervoorziening Rijk en als basis voor de gesloten Rijkscloud.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 nov 2016 om 05:08.