Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Kaders Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 12 nov 2016 04:10EARbot overleg bijdragen 1.770 bytes +1.770 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Publicatie |Status publicatie=Publicatie }} De afgelopen jaren heeft de samenwerking op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering bij het Rijk een hoge vlucht...'