Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Inleiding thema's Rijksdienst

Naast de indeling van de informatiseringsdiensten naar zeven informatiseringsdomeinen, beschrijft de EAR ook veel voorkomende informatiseringsthema's. Een thema overstijgt de indeling naar domeinen. Elk informatiseringsdomein heeft in principe iets van doen met zo'n thema. Informatiebeveiliging bijvoorbeeld is van toepassing voor applicatiediensten, maar evenzeer voor documentdiensten, om over toegangsdiensten maar niet eens te spreken.

EAR beschrijft de navolgende thema's:

EAR Online