Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Inleiding thema's Rijksdienst: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 27 aug 2015 03:07EARbot overleg bijdragen 810 bytes +810 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Publicatie |Status publicatie=Publicatie }} Naast de indeling van de informatiseringsdiensten naar zeven informatiseringsdomeinen, beschrijft de EAR ook veel voor...'