Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Inleiding architectuur bij de Rijksdienst: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

8 jul 2015

30 jun 2015

7 jul 2014

4 jul 2014

3 jul 2014

  • huidigvorige 14:143 jul 2014 14:14EARbot overleg bijdragen 7.402 bytes +7.402 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Publicatie |Status publicatie=Publicatie }} ==Definitie architectuur== 'IT architecture is a series of principles, guidelines or rules used by an enterprise to d...'