Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Inleiding Informatiseringsdomeinen Rijksdienst

Versie door Jvanderheiden (overleg | bijdragen) op 23 nov 2022 om 15:09
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

De Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) is gebaseerd op een indeling in domeinen. Door architectuur te ontwikkelen vanuit logische domeinen verdelen we de EAR in behapbare compartimenten. De Rijksdienst als geheel is ook te beschouwen als een afgebakend gebied en dus een domein met subdomeinen. De EAR zelf is dus de overkoepelende domeinarchitectuur.

Binnen het Rijk onderscheiden we bedrijfsprocesdomeinen en informatiseringdomeinen.

Bedrijfsprocesdomein

in de figuur wordt aangegeven dat je binnen een procesdomein te maken hebt met voorzieningen uit het generieke informatiseringsdomein, voorzieningen die gelden binnen het gehele bedrijfsprocesdomein en voorzieningen die specifiek van toepassing zijn voor één organisatie.
Bedrijfsprocesdomein


Een bedrijfsprocesdomein wordt binnen het Rijk gedefinieerd als een afgebakend gebied van samenhangende bedrijfsprocessen, waarvoor één functionaris de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor de inrichting. Gestreefd wordt naar zo generiek mogelijk af te bakenen gebieden. Dat wil zeggen dat de gebieden zo worden afgebakend dat de (architectuur van de) informatievoorziening in principe van toepassing is voor alle organisaties die op enigerlei wijze actief zijn binnen het betreffende bedrijfsprocesdomein.


Het generieke Bedrijfsfunctiemodel van het Rijk biedt een stabiele basis, onafhankelijk van organisatorische inrichting, voor het afleiden van de bedrijfsprocesdomeinen. Een bedrijfsfunctiemodel is sterk gerelateerd aan een bedrijfsprocesmodel.


Beiden beschrijven wat een organisatie doet. Het bedrijfsfunctiemodel legt de nadruk op wat en het bedrijfsprocesmodel op hoe en waarmee de organisatie dat doet. Het procesmodel kijkt naar afhankelijkheden van functies, hun volgordelijkheid en de momenten in tijd waarop ze plaats vinden. Het beschrijft ketens van activiteiten. Bedrijfsprocessen zijn expliciet gekoppeld aan de bedrijfsfuncties die ze uitvoeren.


Vaak lijkt de naam van een bedrijfsfunctie op die van het bedrijfsproces. Bij de Rijksdienst bestaat het bedrijfsprocesmodel feitelijk uit beleid, uitvoering, toezicht/handhaving en ondersteuning, evenals bij het bedrijfsfunctiemodel. In de EAR wordt uitgegaan van bedrijfsfuncties, maar wordt wel rekening gehouden met het woordgebruik en worden de woorden bedrijfsproces en bedrijfsprocesdomein gehanteerd.

Informatiseringsdomein

de figuur geeft de 7 informatiseringsdomeinen weer.
Informatiseringsdomeinen

De informatievoorziening van een bedrijfsprocesdomein wordt onderverdeeld in de zogenoemde informatiserinsgdomeinen. Een informatiseringsdomein is een afgebakend gebied van samenhangende Informatie- en ICT-diensten, waarvoor één functionaris de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor de inrichting. Grofweg onderscheiden we drie typen:

  1. Rijksbreed generiek informatiseringsdomein
  2. Bedrijfsproces generiek informatiseringsdomein
  3. Organisatie specifiek informatiseringsdomein

Een Rijksbreed generiek informatiseringsdomein omvat informatiseringsdiensten die door alle bedrijfsprocessen van het Rijk worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan Officevoorzieningen.

Een Bedrijfsproces generiek informatiseringsdomein omvat informatievoorzieningsdiensten die generiek zijn voor één bepaald bedrijfsproces van het Rijk. Alle organisaties die het bedrijfsproces uitvoeren, gebruiken de voorziening. Denk bijvoorbeeld aan P-Direkt voor HRM-processen.

Een Organisatiespecifiek informatiseringsdomein omvat informatievoorziening die specifiek is voor een bepaalde organisatie. Het betreft in dat geval specialistische voorzieningen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van meteorologische metingen door het KNMI.

Het informatiseringsdomein onderscheidt zeven deelgebieden, zoals verbeeld in de bijgaand plaatje. Het betreft de volgende domeinen:

Enkele van deze domeinen bevatten inmiddels een doelarchitectuur of documenten die informatie bevatten die deels ook in doelarchitecturen is terug te vinden.

Rijksregister

Het Rijksregister I-diensten & I-voorzieningen biedt het overzicht over de generieke standaarden en informatiseringsdiensten die van toepassing zijn voor de informatiseringsdomeinen.


Versiebeheer

1 september 2015

Deze pagina omvatte oorspronkelijk ook korte beschrijvingen van domein overstijgende aandachtsgebieden, inclusief de verwijzing naar de hoofdpagina voor een dergelijk aandachtsgebied. Om verwarring te voorkomen met het begrip informatiseringsdomein, hebben de domeinoverstijgende aandachtsgebieden als zogenoemd 'Thema', een eigen menu-item gekregen en een eigen inleidingspagina.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 nov 2022 om 15:09.