Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Informatiseringsdomein Werkplekdiensten

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 24 sep 2016 om 04:08
de figuur toont aan over welk van de 7 informatiseringsdomeinen deze pagina gaat: Werkplekdiensten
Werkplekdiensten

Omschrijving van het domein

In het werkplekdomein richten we ons op het leveren van betrouwbare en veilige diensten die bij het gebruik van de werkplek horen. Om samenwerken, gastgebruik en mobiliteit mogelijk te maken geldt: “Altijd, Overal, Ieder apparaat”.

 • Altijd: de informatiediensten die de gebruiker via de werkplek ter beschikking staan zijn 24x7 beschikbaar. Dit stelt eisen aan het domein Werkplekdiensten, maar ook aan vrijwel alle andere informatiserings-domeinen.
 • Overal: de informatiediensten die de gebruiker via de werkplek ter beschikking staan zijn in beginsel overal beschikbaar. Het domein Connectiviteit schept de voorwaarden.
 • Ieder apparaat

Met betrekking tot "Ieder apparaat geld dat we streven naar ontkoppeling van functionaliteit en apparaat (in de functionele doelarchitectuur DWR wordt dat ook wel "zero footprint werkplekken genoemd). Dit stelt zowel eisen aan het domein Werkplekdiensten als aan de domeinen Applicatiediensten, Documentendiensten en Gegevensdiensten.


Daarnaast is het streven dat de medewerker van de rijksdienst zijn eigen “winkelmandje” met apparaten kan samenstellen. Dat mandje kan bestaan uit apparaten die beschikbaar worden gesteld (en beheerd) door de rijksdienst (Kies je eigen spullen) en door apparaten die de medewerker privé meeneemt (Breng je eigen spullen mee).

De Functionele Doelarchitectuur Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR)

deze figuur bevat een zgn. woord-wolk waarin termen/begrippen die centraal staan in de functionele doelarchitectuur en die kriskras door elkaar worden weergegeven.

Zie hoofdartikel over de Functionele doelarchitectuur DWR

In de functionele doelarchitectuur worden de ambities uit de Compacte/Hervormde Rijksdienst, de I-strategie, de Cloudstrategie en een aantal doelarchitecturen vertaald naar een functioneel beeld: hoe ziet de digitale werkplek van de rijksdienstmedewerker als al deze ambities waarheid zijn geworden? Naast dit functionele beeld geeft de functionele doelarchitectuur Rijksdienst aan op welke punten de digitale werkomgeving rijksdienst dan verder aangepast dient te worden. Met andere woorden: wat moet er gebeuren om de ambities waar te maken?

 • Het scheiden van functionaliteit van apparaten (zero footprint werkplekconcept).
 • Werk maken van Service Gerichte Architectuur binnen de Rijksdienst (hergebruik).
 • Accentverschuiving van perimeter- en devicebeveiliging naar beveiliging van data/informatie.
 • Identitymanagement goed organiseren: rijksdienstbreed.
 • DWR uit de gesloten Rijkscloud.

Toetsingskader Digitale Werkomgeving Rijksdienst

deze figuur laat het "stempel" zien dat wordt verleend als compliancy aan het DWR toetsingskader is vastgesteld. Het "stempel bestaat uit een vierkant met daarin het rijkslogo, de tekst "DWR Compliant" en een grote zgn. "tjap"
DWR-compliant stempel

Dè DWR bestaat niet. Binnen de Rijksdienst leveren meerdere aanbieders werkplekdiensten. Om functioneel te sturen op de verschillende werkplekdiensten is het toetsingskader DWR door ICCIO* vastgesteld. In dit toetsingskader wordt aan de hand van 13 functionele eisen vastgelegd waar een DWR-werkplek aan moet voldoen. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn o.a.:

 • Gastgebruik (de mogelijkheid om op bezoek bij een rijksdienstcollega toch je eigen digitale werkomgeving te kunnen gebruiken);
 • Mobiele apparaten (incl. Bring Your Own Device);
 • Werken op afstand (thuiswerken);
 • Het gebruik van het Rijksportaal en de DWR-Samenwerkfunctionaliteit;
 • Het gebruik van de DWR-infrastructuur diensten (Connectiviteit en beveiliging).


(*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Streefbeeld Tijds, Plaats en Apparaatsonafhankelijk Werken

In de I-strategie en de Hervormingsagenda zijn ambities vastgelegd rondom Tijds-, Plaats- en Apparaatsonafhankelijk Werken. In het Streefbeeld TPAW worden deze ambities verder uitgewerkt. Een belangrijke ontwikkeling in werkplekdiensten is Choose your own device (CYOD) en m.n. Bring your own device (BYOD) en daarvoor te verwachten gebruiksvoorwaarden (in kader digibewust & digivaardigheden).

Principes, standaarden en informatiseringsdiensten

Onderstaande tabel toont de principes, standaarden en informatiseringsdiensten (bouwstenen) rond werkplekdiensten, die in diverse (doel)architecturen en registers voor dit domein zijn opgenomen.

Principes en afspraken Standaarden I-diensten

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 nov 2021 om 16:19.