Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Informatiseringsdomein Datacenterdiensten

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 8 jul 2014 om 01:16
de figuur toont aan over welk van de 7 informatiseringsdomeinen deze pagina gaat: Datacenterdiensten
Datacenterdiensten

Omschrijving van het domein

De datacenterdiensten zorgen voor het onderbrengen en beschikbaar stellen van de hardware (serverpark), die nodig is om de voorzieningen en de data van de domeinen document- en gegevensdiensten te operationaliseren. Deze diensten hebben betrekking op fysieke housing en hosting en het operationeel beheer van software en data. Datacenters vormen samen met (netwerk)connectiviteit het fundament van de ICT-infrastructuur. Met behulp van dit fundament kunnen straks Rijksbrede diensten worden aangeboden en ontsloten. Het betreft hierbij zowel de ontsluiting van de diensten geleverd door interne overheidsleveranciers als externe leveranciers. Zestig datacenters worden gemigreerd en geconsolideerd naar vier á vijf moderne overheidsdatacenters, die gezamenlijk met het Rijksoverheidsnetwerk (RON 2.0) de basis vormen van de Gesloten Rijkscloud. Op deze datacenters zullen de systemen en applicaties van de verschillende departementen worden geplaatst. Vanaf hier zullen dus zowel de Rijksbrede dienstenals de departementale diensten worden aangeboden. De functionaliteit wordt ontsloten/gedistribueerd via de Rijksoverheid Application Store. Vanuit de datacenters zal ook dienstverlening als Platform As A Service (PAAS) en Infrastructure As A Service (IAAS) worden aangeboden.

Het streefbeeld is dat de rijksdienst na 2015 beschikt over een platform dat tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken alsmede interdepartementale samenwerking, op een veilige en vertrouwde manier mogelijk maakt. Voor de gebruikers van de I-infrastructuur moet het niet uitmaken waar de diensten binnen het Rijk vandaan komen.

Algemene kaders Consolidatie Datacenters Rijk

Het kaderdocument Algemene Kaders Consolidatie datacenters Rijk. Datavoorziening Rijk, d.d. 3 april 2012, versie 1.0 vormt de uitgangspositie voor de verdere opzet en realisatie van de datacentervoorziening Rijk.

Principes, standaarden en informatiseringsdiensten

Onderstaande tabel toont de principes, standaarden en informatiseringsdiensten (bouwstenen) rond datacenterdiensten, die in diverse (doel)architecturen en registers voor dit domein zijn opgenomen.

Principes en afspraken Standaarden I-diensten

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 jun 2015 om 04:08.