Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Informatiseringsdomein Connectdiensten

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 17 jun 2015 om 03:06
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
de figuur toont aan over welk van de 7 informatiseringsdomeinen deze pagina gaat: Connectdiensten
Connectdiensten

Omschrijving van het domein

Connectiviteit gaat over de aansluitbaarheid van verschillende computersystemen binnen de Rijksdienst van diverse leveranciers via telecommunicatienetwerken. In het kader van de Compacte Rijksdienst wordt gestreefd naar meer samenwerken en het delen van generieke ICT-voorzieningen / connectdiensten, door de afzonderlijke rijksdiensten. In de visie op de Compacte Rijksdienst wordt uitgegaan van de verdere ontwikkeling van netwerkconnectiviteit als onderdeel van de generieke ICT zoals gespecificeerd in de Aanbodstructurering van de I-strategie in kavel 6 Basisinfrastructuur.

Connectiviteit en gegevensuitwisseling binnen de Rijksoverheid

Er ligt een Architectuurschets Stelsel Gegevensuitwisseling die een product is van het project Doorontwikkeling Digikoppeling 3.0. Dit project heeft tot doel om invulling te geven aan de in 2012 vastgestelde koers (scenario 2+) en een impuls te geven aan de adoptie van Digikoppeling en de versnelde invoering van deze standaard. Digikoppeling functioneert in een context die niet beschreven of bepaald is. Daarom is het opstellen van deze architectuurschets één van de eerste activiteiten van het project Doorontwikkeling Digikoppeling 3.0. geweest. Ook naar dit document wordt in diverse documenten al verwezen.

Connectdiensten staan met name in verbinding met datacenters en GRC. In de Doelarchitectuur GRC is bijvoorbeeld aangegeven dat de basis van de GRC bestaat uit de 4 datacenters en de connectiviteitsvoorzieningen die zowel deze 4 datacenters met elkaar verbindt als de connectiviteit regelt tussen de datacenters en de rijkskantoren. Toegang tot de GRC gaat ook via RON 2.0. Vanaf de kantoorwerkplek kan men via RON 2.0 het publieke internet op. Dienstverleners bieden waar nodig koppelvlakken aan naar andere overheidsorganisaties, burgers en bedrijven. Clouddiensten uit de GRC worden zoveel mogelijk platform- en apparaat-onafhankelijk aangeboden.

Principes, standaarden en informatiseringsdiensten

Onderstaande tabel toont de principes, standaarden en informatiseringsdiensten (bouwstenen) rond connectdiensten, die in diverse (doel)architecturen en registers voor dit domein zijn opgenomen.

Principes en afspraken Standaarden I-diensten

Aanvullende toelichting op principes

De Conceptvisie_Basisinfrastructuur_Connectiviteit_Rijksoverheid, waarin het Rijksoverheidnetwerk (RON 2.0) is beschreven, gaat uit van enkele EAR-principes die hiervoor zijn beschreven. Daarnaast is een principe opgenomen inzake het IP nummerplan dat zeker relevant is.

Ook kent de Architectuurschets_van_het_stelsel_voor_gegevensuitwisseling een aantal spelregels (afspraken) van niet technische aard voor goede onderlinge stelselmatige samenhang. Het betreft drie groepen van spelregels die de werking en organische (door)ontwikkeling van het samenhangend geheel van stelsels van gegevensuitwisseling in goede banen moet leiden.

  1. De eerste groep spelregels heeft als doel te borgen dat de afspraken ondersteunend zijn aan de optimale werking van RON 2.0 en bevat waarborgen dat de spelregels voldoende draagvlak hebben.
  2. De tweede groep spelregels verschaft duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden in ketens van gegevensuitwisseling. De basisregel van deze groep spelregels is dat de leverancier van gegevens verantwoordelijk is voor de gegevens tot aan de voordeur van de afnemer.
  3. De derde groep van spelregels geeft sturing aan de ontwikkeling van het patroon van ontzorgen. Deze spelregels stellen dat een samenwerkingsverband zelf de mate van interne organisatie bepaalt opdat de deelnemende organisaties optimaal ontzorgd worden.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 jun 2015 om 03:06.