Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

ICT inkoop en Categorie- en Strategisch Leveranciersmanagement

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 26 aug 2015 om 03:06 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Publicatie |Status publicatie=Publicatie }} __TOC__ ==Inleiding== De laatste jaren neemt de samenwerking op gebied van de bedrijfsvoering bij het rijk sterk toe....')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Inleiding

De laatste jaren neemt de samenwerking op gebied van de bedrijfsvoering bij het rijk sterk toe. Daarbij ontstonden en ontstaan rijksbrede afspraken, kaders en normen. Dit bevordert een beter afgestemde en meer eenduidige aanpak van de bedrijfsvoering en het voorkomt dubbel werk. Afspraken zijn verankerd door besluitvorming van gremia als de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) en de daaraan verbonden interdepartementale commissies op de verschillende terreinen van de bedrijfsvoering.

Deze pagina beschrijft de afspraken voor inkoop, categoriemanagement (CM)- en strategisch leveranciersmanagement (SLM). Daarbij ligt (voorlopig) de focus op inkoop van ICT. Deze zijn een hulpmiddel voor project- en categoriemanagers en andere betrokkenen bij inkoop van ICT, de primaire doelgroepen van deze pagina.

Architectuur als hulpmiddel

Veel afspraken op het terrein van inkoop, CM en SLM betreffen de informatisering i.c. de informatiehuishouding en ICT. Deze pagina beschrijft het verband tussen inkoop en informatisering met:

 • relevante afspraken over onderwerpen als toepassing van standaarden, (her)gebruik van voorzieningen (informatiediensten), etc.
 • een voorselectie van concrete standaarden (Pas Toe of Leg Uit) en bestaande generieke voorzieningen per inkoopcategorie.

Project- en categoriemanagers kunnen dit o.a. gebruiken in de aansturing van leveranciers. Aan welke voorwaarden moeten oplossingen van leveranciers voldoen en waar moeten ze op kunnen aansluiten.

SLM/CM in relatie tot Informatiseringsdomeinen

EAR gebruikt informatiseringsdomeinen als ordening om samenhang aan te brengen in het Informatie- en ICT-landschap van de Rijksdienst en te sturen op standaardisatie, hergebruik en complexiteitsreductie. (Zie hier voor meer informatie over informatiseringsdomeinen)

Functionele categorieën van SLM en CM vanuit inkoopperspectief zijn hierna verbonden aan de ordening in informatiseringsdomeinen (een functionele ordening vanuit het perspectief van vraag naar informatiseringsdiensten). Hiermee ontstaan overzicht en inzicht in:

 • de globale functionaliteiten van CM en SLM vanuit beide perspectieven en
 • de afspraken, standaarden en voorzieningen die voor een bepaalde functionele inkoopcategorie mogelijk relevant zijn en als zodanig te gebruiken als voorselectie;

Matrix

De onderstaande matrixtabel toont de functionele categorieën voor SLM en CM in relatie tot de informatiseringsdomeinen. De betekenis van de cellen in deze matrix is als volgt:

 • ++: Twee plusjes geeft aan dat het betreffende informatiseringsdomein veel relevante afspraken, standaarden en bouwstenen omvat voor de betreffende categorie. Na een muisklik op de plusjes, wordt een pagina met toepasbare informatie getoond.
 • +: Eén plusje geeft aan dat het betreffende informatiseringsdomein mogelijk relevante afspraken, standaarden en bouwstenen bevat voor de betreffende categorie. Na een muisklik op het plusje, wordt een pagina met toepasbare informatie getoond.
 • 0: Het cijfer nul geeft aan dat het betreffende informatiseringsdomein waarschijnlijk geen relevante afspraken, standaarden en bouwstenen beschrijft voor de betreffende categorie.
Categorie I-domein Applicatiedienst Documentdienst Gegevensdienst Toegangsdienst Werkplekdienst Connectdienst Datacenterdienst
Strategisch Leveranciersmanagement Management ICT
Microsoft ++ + 0 + ++ 0 0
SAP ++ 0 0 0 0 0 0
Oracle ++ 0 ++ 0 0 0 0
Categoriemanagement ICT
ERP ++ 0 ++ 0 + 0 +
Totaaloplossingen ++ + ++ + + + +
Standaard (pakket)software ++ ++ + + + + +
Vaste werkplek (incl. kantoor LAN) 0 0 0 0 ++ + 0
Spraakverbindingen 0 0 0 0 ++ ++ 0
Mobiele werkplek ++ 0 0 + ++ ++ +
Datacenter (incl. datacenter LAN) 0 0 0 0 0 + ++
Dataverbindingen (alleen WAN) 0 0 0 0 0 ++ 0
ICT inhuur + + + + + + +

Aanvullende opmerkingen bij de matrix

 • De mapping van CM- en SLM-categorieën op informatiseringsdomeinen is gebaseerd op (vertrouwelijke) voorstudies CM en SLM. Met betrekking tot Enterprise Resource Planning (ERP) was geen voorstudie voorhanden. De mapping van categorie ERP is gelijk gesteld aan de categorieën SAP en Oracle gezamenlijk.
 • Categorie 'Spraakverbindingen' vertoont veel overlap/grensvlakken met andere categorieën, maar is desondanks als expliciete categorie vermeld.
 • Categorie 'Mobiele werkplek' is inclusief beveiligde toegang, totaaloplossing Enterprise Mobility Rijk (EMR) en apps.
 • Voor categorie 'ICT inhuur' is geen voorstudie beschikbaar. Om die reden en omdat ICT inhuur niet direct te koppelen is aan een afebakend gebied van samenhangende Informatie- en ICT-diensten, is ICT inhuur op geen enkel informatiseringsdomein gemapt.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 2 dec 2023 om 09:25.