Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Hoofdkaart iAtlas

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 4 jul 2014 om 13:39
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
De Rijksdienst is een grote en complexe informatiefabriek. Het merendeel van de activiteiten draait om genereren, publiceren en uitwisselen van kennis en informatie. Een dergelijke omvangrijke fabriek draait in het huidige informatietijdperk niet zonder ICT-hulpmiddelen. Middelen die worden ingezet om informatie te verzamelen, te bewerken, te bewaren en uit te wisselen.

Voor uitwisseling van informatie zijn digitale netwerken onontbeerlijk. Netwerken tussen overheidslagen, tussen ketenpartners en tussen overheidsorganisaties (in Nederland en in Europa).

De figuur is een artist impression van de Rijksdienst als informatiefabriek met de drie lagen business, informatiesystemen en infrastructuur. Verdere uitleg in de tekst.
De informatiefabriek

De bovenste groen gekleurde laag van de als informatiefabriek afgebeelde rijksdienst, stelt de primaire proceslaag voor. In de dagelijkse realiteit werken rijksambtenaren aan primaire producten of diensten zoals vergunningen, beleidsnota's, wetgeving en inspecties. De ambtenaren hebben daarvoor toegang nodig tot allerlei faciliteiten, van gebouw en bureau tot computer, tablet en smartphone.

De middelste grijs gekleurde laag verbeeldt de informatievoorziening. De realiteit van de primaire processen, kan goed functioneren doordat ze via netwerkleidingen is verbonden aan de "wereld onder de oppervlakte", de wereld van ICT voorzieningen, bestaande uit applicaties, opslagsystemen en computerapparatuur. Die wereld heeft op de middelste laag voorzieningen die bedoeld zijn voor specifieke bedrijfsactiviteiten of organisaties. Op de onderste laag heeft ze voorzieningen die breder binnen de rijksdienst inzetbaar zijn, voor meerdere bedrijfsactiviteiten en organisaties. Dit zijn de zogenoemde rijksbreed generieke voorzieningen.

De onderste beige gekleurde laag tenslotte verbeeldt het samenstel van harde voorzieningen. Op beide niveaus, zowel specifiek als generiek, zijn de voorzieningen via netwerkleidingen met elkaar verbonden. De uitvoeringsorganisaties van de rijksdienst kennen bijvoorbeeld vier aparte operationele netwerken. De netwerkleidingen lopen door naar "buiten", waar ze kunnen aansluiten op lokale, nationale en mondiale netwerkleidingen. Uitwisseling van informatiediensten met de omgeving (burgers, bedrijven en andere overheden) is daarmee geborgd.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 4 jul 2014 om 13:39.