Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eindbeeld RIdM

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDEindbeeld RIdM
BeschrijvingDit Eindbeeld beschrijft de toekomstige inrichting van identitymanagement bij het Rijk (Rijksbreed Identiteitenmanagement RIdM). Het is een streefbeeld voor over tien jaar.
ToelichtingHet Eindbeeld is bedoeld als richtsnoer. Het is nodig om te kunnen bepalen welke wijzigingen de komende jaren nodig zijn om identitymanagement om te kunnen vormen naar de generieke inrichting die nodig is voor de Compacte Rijksdienst. Het Eindbeeld is daarnaast een toetsingskader voor pas-toe-of-leg-uit-verantwoording over voorgenomen of reeds uitgevoerde wijzigingen die een raakvlak hebben met identitymanagement.
Publicatiedatum2014/03/18
Type BronAfspraak
StatusVastgesteld
VertrouwelijkNee
Externe informatie (t) Eindbeeld RIdM
InformatiseringsdomeinToegangsdiensten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
EAR Online