Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Elementeigenschap bewerken: Eigenschap:Type uitspraak

U hebt geen toestemming om deze pagina te bewerken, want:

  • De gevraagde handeling is voorbehouden aan gebruikers in een van de volgende groepen: gebruikers, beheerders.
  • U hebt geen rechten om de gevraagde handeling te verrichten.

Kennismodel*
Het kennismodel waaronder deze elementeigenschap valt.
:
Type eigenschap*
U kunt hier het het type van de elementeigenschap invoeren.
:
Geldige waarden
U kunt hier een lijst invoeren van geldige waarden voor deze elementeigenschap. Gebruik een komma als scheidingsteken.
:
Meerdere waarden toegestaan*
U kunt hier aangeven of de elementeigenschap meerdere waarden tegelijk kan bevatten.
:
Weergave op formulieren*
U kunt hier kiezen op welke wijze de eigenschap op invulformulieren moet worden weergegeven. NB. Gebruik 'Checkbox' alleen voor booleaanse eigenschappen.
:
Initiële waarde
U kunt hier een initiële waarde opgeven, dat wil zeggen de waarde die op formulieren vooringevuld wordt.
:
Verplicht veld*
U kunt hier aangeven of de eigenschap op formulieren verplicht ingevuld moet worden. Maak radiobuttons altijd verplicht
:
Toelichting op formulier
U kunt hier een tekst opgeven die als tooltip getoond zal worden op het invulformulier waar deze eigenschap aan een element toegekend kan worden.
:
Subeigenschap van
U kunt hier invoeren dat deze eigenschap een verbijzondering is van een andere eigenschap.
:
Geïmporteerd uit
U kunt hier een eigenschap uit een externe vocabulaire invoeren waarmee deze eigenschap overeenkomt.
:
Formatteerfunctie externe URI
U kunt hier een formatteerfunctie invoeren om toe te passen op externe URI's, bv. https://www.wikidata.org/entity/$1. NB. Dit werkt alleen in combinatie met datatype 'externe identificator'.
:

Vrije tekst U kunt hier extra informatie toevoegen. Deze zal onderaan de pagina getoond worden, maar is niet opvraagbaar via query's.
:

Meta-informatie

Samenvatting bewerking U kunt hier een samenvatting of reden van de bewerking opgeven.
:
 
 

 
 
      Annuleren