Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Informatiseringsdomein

Kennismodel Kennismodel EAR
Type String
Geldige waarden I-domein totaal, Werkplekdiensten, Toegangsdiensten, Applicatiediensten, Documentdiensten, Gegevensdiensten, Connectdiensten, Datacenterdiensten, Webdiensten, Inkoop, Informatiebeveiliging, Architectuur, Iv Ontwikkeling, Iv Competenties, Iv Governance, Overig
Meerdere waarden toegestaan Ja
Weergave op invulformulieren Checkbox
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Informatiseringsdomein" gebruiken

Er zijn 256 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 500 | volgende 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanbodstructurering: Strategische partners binnen het Rijk +Inkoop  +
Algemene kaders consolidatie datacenters +Datacenterdiensten  +
Aquo standaard +Connectdiensten  +
ArchiMate +Overig  +
Archiefbesluit 1995 +I-domein totaal  +
Archiefregeling +I-domein totaal  +
Archiefwet 1995 +I-domein totaal  +
B
BIR 2012 +I-domein totaal  +
BIR-Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst +Informatiebeveiliging  +
BISL & ASL +Overig  +
BPM +Applicatiediensten  +
BRT - Basisregistratie Topografie +Gegevensdiensten  +
BSN Beheervoorziening +Gegevensdiensten  +
BWB +Applicatiediensten  +
BYOD: Rijksbrede beleidskaders voor ondersteuning apparaatonafhankelijk werken +Werkplekdiensten  +
Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Basisregistratie Inkomen +Gegevensdiensten  +
Basisregistratie Kadaster +Gegevensdiensten  +
Basisregistratie Ondergrond +Gegevensdiensten  +
Basisregistratie Personen +Gegevensdiensten  +
Basisregistratie Voertuigen +Gegevensdiensten  +
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken +Gegevensdiensten  +
Basisregistratie lonen arbeids en uitkeringsverhoudingen +Gegevensdiensten  +
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) +Gegevensdiensten  +
Beleidskader samenwerkfunctionaliteit +Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +
Berichtenbox bedrijven +Connectdiensten  +
Berichtenbox burgers +Connectdiensten  +
Besluit Archiefoverdrachten Rijksadministratie +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Besluit IVR 1990 +Iv Governance  +
Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie (VIRBI) +Informatiebeveiliging  +
Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst (BVR) +I-domein totaal  +
C
CDC: Beschikkingsmacht +Datacenterdiensten  +
CDC: Koppelvlakken +Datacenterdiensten  +
CDC: continuiteit DC-voorziening +Datacenterdiensten  +
CDC: dienstverlening housing +Datacenterdiensten  +
CDC: duurzaamheid +Datacenterdiensten  +
CDC: informatiebeveiliging +Datacenterdiensten  +
CDC: schaalbaarheid +Datacenterdiensten  +
CIO stelsel Rijk - inrichting +Iv Governance  +
Card Management System +Toegangsdiensten  +
D
DAT: HRM bron voor IAM +Toegangsdiensten  +
DAT: Herleidbaarheid tot verantwoordelijke +Toegangsdiensten  +
DAT: Inzagerecht RIdM +Toegangsdiensten  +
DAT: Toegang Rijksvoorzieningen vereist RIdM-registratie +Toegangsdiensten  +
DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker +Toegangsdiensten  +
DAT: registratie van werkrelaties +Toegangsdiensten  +
DAT:RIdM borgt privacy +Toegangsdiensten  +
DKIM +Werkplekdiensten  +
DNSSEC +Applicatiediensten  +
DWR Client Mobiele telefoon (OT2010) +Werkplekdiensten  +
DWR Client Mobile ICT werkplek +Werkplekdiensten  +
DWR Client Smartphone +Werkplekdiensten  +
DWR Functionele Doelarchitectuur +Werkplekdiensten  +
DWR Office - basis +Applicatiediensten  +
DWR Office - plus +Applicatiediensten  +
DWR Rijks DNS +Connectdiensten  +
DWR Rijksdirectory +Gegevensdiensten  +
DWR Rijksportaal +Gegevensdiensten  +, Webdiensten  +
DWR Rijksportaal CIS +Applicatiediensten  +, Webdiensten  +
DWR Samenwerking SWF +Applicatiediensten  +, Webdiensten  +
DWR Sjablonen +Documentdiensten  +
DWR Toetsingskader +Werkplekdiensten  +
DWR Zoeken +Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Webdiensten  +
DWR vaste telefonie +Werkplekdiensten  +
DWR-FDA: Ontkoppel apparaat en functionalitei +Werkplekdiensten  +
DWR-G +Werkplekdiensten  +
DWR-Zoeken (Programma van eisen) +Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: Doel zoekdienst +Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: bronnen voor autorisatie en authenticatie +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: eigenaarschap beheer +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: eisen +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: gebruiker +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: kwaliteit +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: standaardkoppelvlakken +Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: toekomst en kosten +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: vindbaarheid +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: wijze van aansluiting +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Datacenter BD +Datacenterdiensten  +
Datacenter Haagse Kern Km +Datacenterdiensten  +
Datacenter Noord +Datacenterdiensten  +
Datacenter RWS/DJI +Datacenterdiensten  +
Datacenter Staatsgeheim +Datacenterdiensten  +
DiDu: Digitale duurzaamheid vanaf het begin +Documentdiensten  +
DiDu: Direct overbrengen voor permanente bewaring +Documentdiensten  +
DiDu: Ieder record heeft een unieke bron +Documentdiensten  +
DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd +Documentdiensten  +
DiDu: Ordening in procesgebonden dossiers +Documentdiensten  +
DiDu: Records zijn beveiligd +Documentdiensten  +
DiDu: Records zijn eenvoudig te vinden +Documentdiensten  +
DiDu: Records zijn openbaar +Documentdiensten  +
DiDu: Rijksbreed informatie delen +Documentdiensten  +
DigID +Toegangsdiensten  +
DigiKoppeling Standaard +Connectdiensten  +
DigiLevering +Connectdiensten  +
DigiMelding +Gegevensdiensten  +
Diginetwerk +Connectdiensten  +
Doc-Direct +Documentdiensten  +
Document generator +Applicatiediensten  +
Documenttypen (NEN 2084) +Documentdiensten  +
Doelarchitectuur DWR-Zoeken +Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid +Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +
Doelarchitectuur Toegang +Toegangsdiensten  +
E
E-Depot +Documentdiensten  +
E-Herkenning +Toegangsdiensten  +
E-SWF +Applicatiediensten  +
E-portfolio NL +Applicatiediensten  +
EAR: Bevordering uitwisselbaarheid +Overig  +
EAR: Onderscheiden door expertise +Overig  +
EAR: Persoonlijke werkplek +Werkplekdiensten  +
EAR: Persoonlijke werkruimte +Werkplekdiensten  +
EAR: Toegankelijkheid openbare informatie +Toegangsdiensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
EAR: Toepassingsprofiel Metadata +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
EAR: Waarborgen verantwoording taakuitvoering +Overig  +
ECLI +Applicatiediensten  +
EID +Toegangsdiensten  +
EML NL +Connectdiensten  +
Enterprise Architectuur Rijksdienst Online +Architectuur  +
F
FMIS +Applicatiediensten  +
Functionele doelarchitectuur Gesloten Rijkscloud +I-domein totaal  +
G
Gebouwgebonden I-diensten (incl Beveiliging) +Applicatiediensten  +
Gebouwgebonden Installaties +Applicatiediensten  +
Gebouwgebonden netwerkvoorzieningen +Connectdiensten  +
Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving +Overig  +
Geo standaarden +Connectdiensten  +
H
HR Metadata +Gegevensdiensten  +
Haagse Mail Relay +Connectdiensten  +
Handboek portfoliomanagement +Iv Ontwikkeling  +
I
IB: Gebruiker centraal +Informatiebeveiliging  +
IB: Gegevensbeveiliging samen met netwerkbeveiliging +Informatiebeveiliging  +
IB: Integrale aanpak vereist +Informatiebeveiliging  +
IB: Overheidsbreed afspraken over kaders en maatregelen +Informatiebeveiliging  +
ICT Gebouwbeheer +Applicatiediensten  +
ICT-dashboard +Iv Ontwikkeling  +
IFC +Connectdiensten  +
IPv4-IPv6 +Datacenterdiensten  +
ITIL +Overig  +
Internet Spiegel +Applicatiediensten  +
J
JCDR +Applicatiediensten  +
JPEG +Applicatiediensten  +
K
Kabinetsreactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten +I-domein totaal  +
Kwaliteitsraamwerk I(v)functie +Overig  +
Kwaliteitsraamwerk I(v)functie bijlage: Essentiele situaties en competenties +Overig  +
Kwaliteitsraamwerk I(v)functie deel 2 +I-domein totaal  +
L
Landcode tabel +Gegevensdiensten  +
Landelijke voorziening BAG +Gegevensdiensten  +
Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond +Gegevensdiensten  +
Landelijke voorziening WOZ +Gegevensdiensten  +
M
Metagegevens Rijk +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
MijnOverheid +Applicatiediensten  +
N
NEN-ISO/IEC 27001 +I-domein totaal  +
NEN-ISO/IEC 27002 +I-domein totaal  +
NILT +Toegangsdiensten  +
NL LOM +Applicatiediensten  +
NTA 9040 +Connectdiensten  +
Noodcommunicatie Voorziening (NCV) +Connectdiensten  +
Normenkader Rijkspas +Toegangsdiensten  +
Notitie vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving +I-domein totaal  +
O
OAI-PMH +Connectdiensten  +
ODF +Documentdiensten  +
OT2010 +Connectdiensten  +
OWMS +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Ondernemersplein +Gegevensdiensten  +
Ondernemingsdossier +Applicatiediensten  +
Overheid.nl +Gegevensdiensten  +
P
P-Direkt +Applicatiediensten  +
PDF/A-1 +Documentdiensten  +
PDF/A-2 +Documentdiensten  +
PDFv1.7 +Documentdiensten  +
PDOK +Gegevensdiensten  +
PIA - Privacy Impact Assessment +Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
PKI Overheid +Toegangsdiensten  +
PNG +Applicatiediensten  +
PRINCE II +Overig  +
Platform Rijksoverheid Online +Applicatiediensten  +
Position paper RAS +Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Productcatalogus MFG +I-domein totaal  +
Producten- en Dienstencatalogus generieke ICT-dienstverlening 2017 +Overig  +
Programma Compacte Rijksdienst - Brief 2K +I-domein totaal  +
Projectstartarchitectuur DWR-Archief +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Protocol uitwisseling persoonsgerelateerde beveiligingsinformatie +I-domein totaal  +
R
RAS +Applicatiediensten  +
RAS: Algemene architectuurprincipes en hun betekenis voor de RAS +Applicatiediensten  +
RAS: beheerbaar +Applicatiediensten  +
RAS: beschikbaar +Applicatiediensten  +
RAS: dienstgericht +Applicatiediensten  +
RAS: modulair +Applicatiediensten  +
RAS: schaalbaar +Applicatiediensten  +
RAS: selfservice +Applicatiediensten  +
RAS: toegankelijk +Applicatiediensten  +
RAS: veilig +Applicatiediensten  +
RAS:deelbaar +Applicatiediensten  +
RAS:verrekenbaar +Applicatiediensten  +
RIN +Toegangsdiensten  +
RIS/ IBOS +Applicatiediensten  +
RON: Eenduidig IP-nummerplan +Connectdiensten  +
Regeerakkoord Rutte II +Overig  +
Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Besturingsmodel +Inkoop  +
Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Referentiemodel +Inkoop  +
Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Toepassing op DWR +I-domein totaal  +
Register Open Data (Data Overheid.nl) +Gegevensdiensten  +
Richtlijn metagegevens overheid +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Richtlijn metagegevens overheid: Toelichting +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Rijk verantwoord 2009 +Overig  +
Rijks Application Store (RAS) +Applicatiediensten  +
Rijks DMS +Documentdiensten  +
Rijks ICT Dashboard +Applicatiediensten  +
Rijks Incasso Systeem +Applicatiediensten  +
Rijksadresgids +Gegevensdiensten  +, Webdiensten  +
Rijkshuisstijl +Applicatiediensten  +
Rijksmarktplaats +Applicatiediensten  +
Rijksoverheid.nl +Gegevensdiensten  +
Rijkspas plateau 1 &2 +Toegangsdiensten  +
Rijkspas plateau 3 +Toegangsdiensten  +
Rijksportaal Alert +Applicatiediensten  +, Webdiensten  +
Rijksregister Generieke I-diensten (bron) +Architectuur  +
Rijksregister I-standaarden +Architectuur  +
S
SAML +Toegangsdiensten  +
SEPA +Applicatiediensten  +
SETU +Connectdiensten  +
SIKB0101 +Connectdiensten  +
SIKB0102 +Connectdiensten  +
SKOS +Connectdiensten  +
SPF +Werkplekdiensten  +
STOSAG +Connectdiensten  +
Samenwerkende catalogi +Gegevensdiensten  +
Sem. Mod. e-factureren +Connectdiensten  +
Single Sign On +Toegangsdiensten  +
Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk +Inkoop  +
StUF +Connectdiensten  +
Stelselcatalogus +Gegevensdiensten  +
Streefbeeld TPAW 2015 +Werkplekdiensten  +
T
TLS +Datacenterdiensten  +
TOCO +Gegevensdiensten  +
TOGAF +Overig  +
TenderNed +Applicatiediensten  +
Toegang: Erkende identificatiemiddelen +Toegangsdiensten  +
Toegang: Ontkoppeling authenticatie van autorisatie +Toegangsdiensten  +
Toegang: Sterkte van authenticatie +Toegangsdiensten  +
Toepassingskader Webrichtlijnen versie 2 +Applicatiediensten  +
Toepassingsprofiel metagegevens Rijksoverheid +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Tool Functiegebouw Rijk +Applicatiediensten  +
V
VISI +Connectdiensten  +
Visie Informatiebeveiliging +I-domein totaal  +
Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) +Informatiebeveiliging  +
W
WDO Datamodel +Connectdiensten  +
WPA2 Enterprise +Datacenterdiensten  +
WPD: Flexibele werkruimte +Werkplekdiensten  +
WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- Apparatuuronafhankelijk +Werkplekdiensten  +
Webrichtlijnen +Applicatiediensten  +
Webrichtlijnen: toelichting op toepassingskader (Kamerstuk) +Applicatiediensten  +
Websiteregister Rijksoverheid +Gegevensdiensten  +
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) +Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Wet elektronisch bestuurlijk verkeer +I-domein totaal  +
Wet elektronische handtekeningen +Werkplekdiensten  +, Documentdiensten  +, Informatiebeveiliging  +
Wet openbaarheid van bestuur +I-domein totaal  +
EAR Online